MEDEVAC na XXIII. pražských chirurgických dnech

MEDEVAC je český humanitární program na pomoc lidem, kteří kdekoli na světě čelí devastujícím dopadům ozbrojených konfliktů, přírodních nebo lidmi způsobených katastrof dopadajících na lidské zdraví. Velký prostor mu byl vyhrazen i na největší chirurgické konferenci u nás.

„Organizátory tradiční a velmi prestižní mezinárodní akce, jakou jsou Pražské chirurgické dny, vedla letos aktuálnost problematiky tohoto programu k zařazení MEDEVAC do druhého dne kongresu, jako vždy věnovaného traumatologii. 17. května se v pražském hotelu Clarion účastníci kongresu dozvěděli nejen o naší pomoci lidem, kteří trpí v méně klidných částech světa, než je ta naše, ale i o reflexích a zkušenostech, o nichž všichni doufáme, že je nebudeme muset v našich podmínkách uplatnit,“ vysvětlil změnu původního programu náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání a zástupce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA. Tato nemocnice je jednou z těch, které se na MEDEVAC velice aktivně podílejí.

Do méně klidných částí tohoto světa

Před lety MEDEVAC začal jako evakuační program v oblasti Bosny, když byla v 90. letech ve válečném stavu. Časem se ukázalo, že jsou destinace, kde je racionálnější, aby naopak náš tým vyjel do předem pečlivě vybrané nemocnice v postižené zemi. Velmi se osvědčilo například vyjíždění týmu specialistů na dětskou kardiochirurgii (velké zkušenosti měl s výjezdy do Kambodži po pádu Polpotova režimu). Zkušenosti s výjezdy umožnily mise zdravotníků i dalších operačních oborů do utečeneckých táborů v zemích, kde se odehrávají válečné konflikty, a tudíž oblastí s velkou koncentrací lidí s těžkými zraněními (poslání a pomoci našich nemocnic v rámci programu MEDEVAC, realizovaného Ministerstvem vnitra ČR v úzké spolupráci s resorty ministerstev obrany, zahraničí a zdravotnictví, jsme se podrobně věnovali ve Zdravotnictví a medicíně 12/2015).
Své zkušenosti s výjezdy v rámci misí prezentovali na konferenci jejich účastníci z Dětského kardiocentra FN v Motole, ortopedický tým a plastičtí chirurgové vysílaní z Nemocnice Na Bulovce, lékaři 1. chirurgické kliniky a Stomatologické kliniky VFN v Praze, oftalmologové a neurochirurgové z FN Hradec Králové a trauma-rehabilitační tým z FN Olomouc.
Prostor k vyjádření o MEDEVAC dostali na chirurgických dnech jak lékaři, kteří vyjíždějí na mise, tak i jeden z jejich spolupracovníků, kteří po léta pomáhají jejich aktivitám přímo na místě.

„Náš“ jordánský lékař

Ortoped MUDr. Watheq Al-Qsous vystudoval v Praze a působí v jordánském Ammánu. Pro MEDEVAC vytváří nezbytný most, který spojuje české lékaře a tamní specifické prostředí. Velmi dobrou spolupráci s ním navázaly zdravotnické týmy ze všech českých nemocnic, které vyjíždějí do Jordánska operovat. Jsou to zdravotníci z FN v Motole, Ústřední vojenské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, FN Ostrava a FN Olomouc.
Než tým českých specialistů přijede, musí MUDr. Al-Qsous zajistit předvýběr pacientů pro zákroky, ať už má jít o traumatologii, ortopedii nebo plastickou chirurgii, de facto ale ze všech operačních oborů včetně oftalmologie. O nemocných, kterým by naši lékaři mohli v Ammánu pomoci, se jordánský lékař dozvídá díky svým kontaktům na humanitární organizace. Na těch je tedy prvotní předvýběr vhodných pacientů, například před nyní avizovaným příjezdem týmu plastických chirurgů.
Kritériem pro zařazení pacienta samozřejmě není jen nález, který by sám o sobě mohl indikovat efektivnost chirurgického zákroku. Zajistit je třeba klinická, laboratorní a další obvyklá vyšetření. Nelze očekávat, že by pacient s něčím z toho už přišel vybaven. „Provést ovšem musím i rozvahu nad prognózou z hlediska, které by zdravotníci u vás brát v potaz do té míry většinou nemuseli. Jde totiž i o to, zda jednorázově provedený zákrok nebude nezbytně potřebovat další zásah. Pacient už by na něj pravděpodobně nedosáhl,“ připouští jordánský lékař. Problémem bývá především ekonomická dostupnost zdravotní péče. V Jordánsku sice existuje i státní zdravotnický systém, ale kvalitnější služby zajišťuje soukromý sektor. Ošetření v rámci MEDEVAC je bezplatné.

O závod s časem i místními podmínkami

Skupina lékařů z České republiky přijíždí do Ammánu operovat zhruba na týden až deset dní. Na tu dobu se z prostředků vysílající strany pronajímá část nemocnice, ať už jde o operační sál, jednotku intenzivní péče nebo pooperační a standardní lůžka. Zajistit v Jordánsku odpovídající zdravotnické zázemí pro práci našich lékařů je další a rozhodně ne jednoduchý úkol MUDr. Al-Qsouse.
S předstihem také jordánský lékař posílá do České republiky ke konzultaci sporné nálezy. Konzultace se může týkat například toho, zda by zákrok měla provádět právě ta specializace, která má tentokrát přijet. Posoudit je třeba také to, zda bude na místě k dispozici potřebný zdravotnický materiál – a předem ho opatřit. V některých situacích příjezdu mise předchází krátká návštěva jednoho lékaře z týmu, aby pomohl vše doladit. Předem si český tým s jordánským lékařem také upřesní sled pacientů. Vše je tedy nasměrováno nejen na co nejvyšší kvalitu – specialisté od nás přijíždějí, aby operovali intenzivně, aby stačili provést co největší počet výkonů. Tým od nás provádí v Ammánu operace a vizity, ale ostatní péči zajišťuje nemocnice. V zařízení, kde tým operuje, bývá během mise přítomen i „náš“ jordánský lékař. Nejde jen o jeho neocenitelnou organizační pomoc včetně tlumočení. „Jsem ortoped i chirurg, takže nastoupím na sál, když chybí ‚třetí ruka‘. A také přebírám pacienty, kteří jsou po operacích hospitalizovaní ještě po odjezdu vašich lékařů. Nedávno jsem například při závěrečném vyšetření k ukončení hospitalizace zachytil a nechal doléčit pacientku, kterou po endoprotéze kolena postihla embolie,“ poznamenal lékař, bez jehož pomoci by dobré výsledky misí MEDEVAC v Jordánsku byly jen obtížně myslitelné.
„Já si pomoci, kterou u nás vaše týmy poskytují, nesmírně vážím. Příjemci jsou opravdu ti nejpotřebnější a jsou to lidé, kteří by jinak neměli šanci, tím méně dostat se do rukou tak kvalitním lékařům, jako jsou ti vaši. Přiznávám, že jsem MEDEVAC obětoval už hodně práce i času, ale rozhodně toho nelituji,“ uzavřel Watheq Al-Qsous.

Ohodnoťte tento článek!