MEDICÍNA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v aktuálním čísle časopisu Zdravotnictví amedicína pokračujeme v onkologickém tématu, kterému je věnována podstatná částmedicínské sekce. Tentokrát jsme se zaměřili na problematiku karcinomu ovaria, kterou se podrobně zabývá profesor Jindřich Fínek, a na aktuální situaci v prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu, o níž referuje MUDr. Jiří Tomášek. O komplexních onkologických centrech, problematice Národního onkologického registru a dalších souvisejících otázkách onkologie jsme si povídali v rozhovoru s profesorkou Jitkou Abrahámovou. Přinášíme také aktuality z několika kongresů, významnou událostí byl předevšímMezinárodní kongres ORL-HNS, zaměřený na problematiku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který proběhl v červnu v Praze. Také divize Medical Services Mladé fronty si uvědomuje význam vzdělávání odborníků ve zdravotnictví. Máme za sebou již několik úspěšných vzdělávacích seminářů, které probíhají v rámci Postgraduální akademie – společného projektu České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína. Ty z vás, kteří jste zatím neměli možnost se účastnit, a samozřejmě i ty, kteří již s námi některý seminář absolvovali, zveme na další odborné akce, jež budou probíhat na podzim. Podrobnosti a přihlášky naleznete na stránkách České lékařské komory.

Ohodnoťte tento článek!