Melanom Imunoterapie a cílená léčba

Ivana Krajsová, Jan Bauer

Rozsah: 381 stran Cena: 795 Kč ISBN: 978-80-7345-515-6 Vydavatel: Maxdorf 2017 Edice: Jessenius Kromě aktuálně užívaných terapeutických postupů obsahuje také nejbližší perspektivy imunoterapie a cílené léčby melanomu.

Úvodní část uvádí nejvýznamnější genetické, biologické

a imunologické charakteristiky různých typů a forem melanomu. Druhá část se zaměřuje na přehledný popis mechanismu účinku jednotlivých způsobů imunoterapie, cílené a biologické léčby. Třetí a čtvrtá část se zabývají existujícími výsledky použití jednotlivých terapeutických možností v klinických studiích.

Ohodnoťte tento článek!