Méně bakalářů, více magisterských a doktorských programů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (47) je od 1. února 508. rektorem Univerzity Karlovy, jež 7. dubna oslaví 666. výročí svého založení. Univerzita má 17 fakult, na nichž studuje zhruba 52 tisíc studentů, z toho téměř 7500 zahraničních.

Nový rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima na tiskové konferenci představil směr, kterým by se nejstarší česká univerzita měla v nejbližších čtyřech letech ubírat. Informoval také o novém složení kolegia rektora UK a o změnách ve vedení jednotlivých fakult.

Univerzita se zaměří především na zvyšování kvality a prestiže, co se týče pedagogických a vědeckých aktivit, a na posilování svého pozitivního obrazu u nás i v zahraničí. Základním úkolem je snaha o posílení financování vědecké práce a výuky. Obě složky spolu úzce souvisí, proto musejí být v harmonii.

Obří investice do vědy

„Zaměříme se na evropské projekty. V horizontu roku 2020 chceme vytvořit most UK – EU, připravit se na evropské a ostatní mezinárodní projekty,“ uvedl profesor Zima. Dvěma základními rolemi UK jsou vzdělávání a vědecká práce, k nim však patří také komunikace a odpovědnost vůči společnosti, aby univerzita objektivně informovala o problémech přírodních a humanitních věd v rámci široké informační platformy. Mezi nejdůležitějšími úkoly, které před UK stojí, rektor vyzdvihl rozvoj moderních výukových a vzdělávacích programů a také výstavbu moderních prostor pro špičkovou vědu. V horizontu dvou let by UK měla dokončit investiční akce, jako je BIOCEV (vědecké centrum excelence v oblasti biotechnologií a biomedicíny, v jehož rámci UK spolupracuje s AV ČR), dále Univerzitní medicínské centrum, v němž bude sídlit pět teoretických ústavů LF UK v Plzni, a rovněž univerzitní kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové MEPHARED, což přispěje k dalšímu rozvoji pedagogické a výzkumné činnosti.

Škodlivý trend masovosti

Trend masovosti ve vysokém školství, kdy si každý maturant může vybrat místo na VŠ, není podle nového rektora UK správný. Profil univerzity podle jeho slov bude zaměřen především na doktorské či magisterské studium, počet bakalářů se bude snižovat.

Ve věcech financování půjde ve stopách svého předchůdce prof. Václava Hampla. Nemůže být postaveno jen na počtu studentů, promítat se do něj musejí i kvalitativní parametry, je třeba se věnovat akreditačním programům, omezit množství administrativy a zkvalitnit systém kontroly. Rektor Zima v souvislosti s čerpáním evropských prostředků podotkl, že Praha je sice považována za bohatý region, to ovšem neplatí ve školství.

Univerzita se chce pod jeho vedením zaměřit na větší využití moderních technologií pro výuku. Dále chystá pořádání výstav v Karolinu, kde chce také otevřít muzeum Univerzity Karlovy. Do podzimu 2014 dojde i k modernizaci univerzitního knihkupectví v pražské Celetné ulici. Změnou projdou i koleje a menzy, kde je v rámci revitalizace kolejí plánována diverzifikace ubytování či proměna jeho části na byty pro mladé kolegy. Zpracovaná je již studie rekonstrukce kolejí Hvězda a Větrník.

Nový rektor zmínil rovněž ideu vytvoření spolku absolventů a přátel UK, kteří jsou aktivní ve svém oboru u nás i v zahraničí a jejichž názorů je v užitečné využít například v diskusích nad návrhy zákonů týkajících se univerzity a vysokého školství.

Ohodnoťte tento článek!