Mezi zdravotníky jsou andělé

Soutěži Sestra roku každoročně poskytuje záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dagmar Havlové, která působí jako předsedkyně správní rady nadace, jsme na slavnostním předávání ocenění položili pár otázek.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 přebírá záštitu nad soutěží již od roku 2002. Proč jste si pro podporu vybrala právě tuto soutěž?

Ano, soutěž Sestra roku podporuji od jejího počátku a pravidelně předávám Čestné ocenění za celoživotní dílo v oboru ošetřovatelství. Nesmírně si práce zdravotních sester vážím. V průběhu života jsem měla několik příležitostí setkat se s jejich obětavostí a vytrvalostí. Je důležité dávat sestrám najevo, že také jejich práce je pro společnost velice významná a že si uvědomujeme její náročnost. Soutěž Sestra roku to umožňuje.

Z vašich veřejných vystoupení víme, že se zdravotníky máte dobré zkušenosti. Můžete nám přiblížit, co na nich obdivujete nejvíc? Za co si jich nejvíc vážíte?

Velmi si vážím zejména toho, s jakou oddaností jsou schopni svou práci odvádět, i když za to nejsou adekvátně ohodnocení. Jde o fyzicky a zejména psychicky náročné zaměstnání.

Jak se vám líbili letošní finalisté?

Velmi. Opět mě přesvědčili o tom, že mezi zdravotníky jsou „andělé“. Například paní Marie Volková, porodní asistentka, které jsem předala Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, pracuje v rýmařovské Podhorské nemocnici téměř čtyřicet let. Porodnictví je jejím životem, ale zasloužila se také o založení místní rychlé lékařské pomoci! Nejen tedy že lidi přivádí na svět, ale zajistila také, že se jim dostane rychlé pomoci rovněž v nejdramatičtějších chvílích života. Před všemi finalisty klobouk dolů.

Co byste zdravotníkům, především sestrám, nejvíce přála?

Přála bych jim, aby ve své práci stále nalézali hluboký smysl, aby neztráceli odhodlání a chuť pomáhat lidem. A také aby přibývalo zdravých a šťastných pacientů.

**

Členové poroty

V letošním roce přijaly místo v odborné porotě tyto významné osobnosti českého zdravotnictví:

• PhDr. Martina Šochmanová, MBA,
prezidentka České asociace sester (předsedkyně poroty),
• JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.,
náměstkyně ministra zdravotnictví ČR,
• Mgr. Marta Faiereislová,
z Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, hlavní sestra MZ ČR,
• Mgr. Hana Kadečková,
tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky,
• MUDr. Milan Leckéši,
předseda představenstva AGEL, a. s.,
• MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.,
z Kliniky Esthé a Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce,
• Mgr. Jana Mikulková,
ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,
• Mgr. Jana Nováková, MBA,
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice v Motole,
• Kateřina Palinčáková,
vítězka kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra mého srdce soutěže
Sestra roku 2015,
• Sylwia Říhošková,
Corporate Communication & Branding Manager, HARTMANN – RICO a. s.,
• prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,
předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
• Petr Uchytil,
ředitel strategického marketingu mediální skupiny Lagardére Active ČR,
• Bc. Tomáš Válek, DiS.,
předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků.

Představujeme finalisty a vítěze soutěže Sestra roku 2016
Kategorie: Sestra v přímé ošetřovatelské péči

• Bc. Jitka Coufalová, staniční sestra, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice, Ostrava
• Angelika Osovská, vrchní sestra, Oblastní charita, Znojmo
• Andrea Růžičková, vedoucí sestra, Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice
Kategorie: Sestra v managementu a vzdělávání
• Mgr. Jiří Čáp, vrchní sestra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
• Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra, Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
• PhDr. Jana Kocourková, MBA, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Masarykův onkologický ústav, Brno
Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství
• Marie Volková, porodní asistentka, gynekologická ambulance Podhorské nemocnice, a. s., pracoviště Rýmařov
Ocenění uděluje redakce odborného měsíčníku Zdravotnictví a medicína
Držitelé titulu Sestra roku 2016
• Titul Sestra roku 2016 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči získala
Jitka Coufalová
Titul Sestra roku 2016 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání získal
Jiří Čáp
V anketě Sestra mého srdce získala největší počet hlasů:
Andrea Růžičková
Titul Nejlepší zdravotnická škola roku 2016 získala:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec
Králové
Druhé místo v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči získala Angelika
Osovská, na třetím místě se umístila Andrea Růžičková.
Druhé místo v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání si odnesla Jana
Kocourková, na třetím místě skončila Zuzana Fišarová.

Ohodnoťte tento článek!