Mezinárodní den sester 2018

Mezinárodní den sester vyhlašuje vždy Mezinárodní rada sester (ICN) 12. května u příležitosti narození Florence Nightingalové, anglické ošetřovatelky, autorky odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky. Téma letošního roku zní Sestry jako vedoucí hlas: Zdraví je lidské právo.

ICN se jako jedna z čelných organizací veřejně zasazuje o dostupnost zdravotní péče, v níž hrají klíčovou úlohu právě sestry. Po celém světě trpí jednotlivci i celé komunity nemocemi jen proto, že nemají přístup ke zdravotní péči nebo si ji nemohou finančně dovolit. Organizace se snaží připomenout, že právo na zdraví se vztahuje i na sestry. Jak připomíná Annette Kennedyová, prezidentka ICN, lepší kvalita a bezpečnost pro pacienty je podmíněna pozitivním pracovním prostředím. To zahrnuje právo na bezpečné pracovní prostředí, přiměřenou odměnu a přístup ke zdrojům a vzdělávání. A k tomu všemu je potřeba přidat ještě právo být vyslyšen a mít platný hlas v rozhodování, rozvoji a realizaci strategií ve zdravotnictví.

ICN jako globální hlas ošetřovatelské profese se hodlá k těmto otázkám i nadále otevřeně vyjadřovat. V souladu s letošním tématem předkládá prostřednictvím řady studií a materiálů přesvědčivé důkazy o tom, že investice do ošetřovatelství vedou k ekonomickému rozvoji, a ukazuje, jak lepší podmínky pomáhají udržet společnost soudržnější.

Heslo „zdraví je lidské právo“ znamená pro sestry jednoduše to, že všichni lidé mají právo na kvalitní zdravotní péči, kterou si mohou finančně dovolit, ve chvíli, kdy ji nejvíc potřebují. V každodenní zdravotnické praxi i na vlivných a rozhodujících pozicích už teď pracují sestry, které toto obecné rčení mění ve skutečnost.

Právo na zdraví

Podle představitelů ICN ke klíčovým úlohám ošetřovatelství patří napravování nerovností, potírání diskriminace a nespravedlivých mocenských vztahů v rámci sociálních determinantů zdraví. Tento cíl byl i předmětem Mezinárodního dne sester 2017 (Sestry: V čele dosažení cílů udržitelného rozvoje). Letošní balíček k Mezinárodnímu dni sester navazuje na ten loňský a zkoumá problematiku dostupnosti zdravotní péče a dopadu problémů s dostupností na výsledky zdravotní péče.

Právo na zdraví zdaleka není jen mottem zdravotnických pracovníků, občanských sdružení a neziskových organizací. Ve většině případů je právo na zdraví právním nástrojem. Nikomu nesmí být odpírán přístup k přiměřené úrovni zdravotní péče běžné v dané zemi s ohledem k jeho finanční situaci. Využití zdravotní péče může totiž vést k dalšímu prohloubení chudoby.
• 193 zemí formálně přijalo plán

všeobecně dostupné zdravotní péče.
• 400 milionů lidí nemá přístup

k základním zdravotním službám.
• 100 milionů lidí každý rok upadne do

chudoby.
• Průměrně 32 % výdajů na zdravotnictví

v každé zemi je placeno přímo pacienty. • 40 % světové populace nemá žádné

sociální zajištění.
• 44 dolarů na osobu je minimální částka k zajištění základních zdravotních potřeb.

Když sestry léčí

ICN se dlouhodobě snaží prosadit, aby se sestry více podílely na ošetřovatelské péči. Připomíná, že v regionech, kde chybějí lékaři, mohou sestry lékaře v léčebném procesu zastoupit. Inovativní model poskytování komplexní zdravotní péče představuje klinika Twin Bridges z kanadské provincie Ontario, již vedou ordinující sestry.

Klinika Twin Bridges (Nurse Practitioner-Led Clinic) je interdisciplinární klinika primární péče, která poskytuje péči pro 3 200 pacientů. Byla založena proto, aby zvýšila dostupnost zdravotní péče pro tisíce lidí a rodin. Ti se už zhruba deset let museli obracet téměř výhradně na pohotovostní službu a nemocnice. Chyběl zde systém preventivní péče a dohled nad chronickými onemocněními.

Klinika nabízí služby pravidelných i jednorázových zdravotních prohlídek, očkování, preventivní programy. Kliniky připravují také individuální i skupinové programy zaměřené na fyzické a duševní zdraví jako je například mindfulness, meditace, zvládání úzkosti, fyzická zdatnost prostřednictvím cvičení a jógy, odvykání kouření nebo zdravé stravování. Klinika také spolupracuje s komunitou původních obyvatel Aamjiwnaang, jimž poskytuje služby primární péče. Díky těmto službám se klinika Twin Bridges stala pro pacienty novým vstupním bodem do zdravotního systému a v průzkumech spokojenosti pacientů získává velmi vysoké hodnocení. Projekt výrazně snížil počet pacientů bez poskytovatele primární péče v provincii Ontario a zajistil přístup ke komplexním službám na jednom místě. Umožnil také nabízet služby, které jsou finančně velice dostupné, a posílil postavení pacientů, kteří mají pocit, že je jim nasloucháno a mohou otevřeně komunikovat s personálem. Twin Bridges praktikuje model sdílené péče mezi ordinujícími sestrami, což umožňuje objednávat pacienty na ten samý den a dává jistotu, že všichni pacienti budou mít poskytovatele primární péče. Větší zkušenosti se sdílenou péčí navíc pomáhají při péči ve složitějších případech.

Pacient středobodem péče

Model péče v Twin Bridges je výjimečně inovativní. Skutečně jedinečným je vedoucí postavení sester v rámci interdisciplinárního týmu. Díky tomu, že ordinující sestry pracují na zlepšování zdraví a kvality života ve spolupráci s jednotlivci a komunitami, jsou pacienti středobodem této služby a jsou plně zapojení do služeb, které jim tým zdravotníků poskytuje. Úspěch této kliniky vedl ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče k tomu, že se rozhodlo sponzorovat dalších 25 klinik po celé provincii Ontario.

Ohodnoťte tento článek!