Mezinárodní den sester se slaví již půl století

12. květen se stal Mezinárodním dnem sester jako připomínka výročí narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820). Tato žena se díky svému silnému sociálnímu cítění, píli a odhodlání stala nejvýznamnější sestrou v historii ošetřovatelství a zásadně ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století.

Florence Nightingalová se vzepřela společenským konvencím a stala se profesionální ošetřovatelkou. Úctu a respekt si získala během krymské války, kdy zorganizovala a vedla skupinu sester pečujících o raněné britské vojáky ve vojenské nemocnici. Díky tvrdé práci a novým způsobům péče o nemocné a raněné se jí podařilo snížit úmrtnost ze 40 % na 2 %. V roce 1860 založila v Anglii první ošetřovatelskou školu, napsala přes 200 knih, článků a více než 12 000 textů týkajících se principů profesionálního ošetřovatelství. Bojovala za práva pacientů, zasloužila se o zlepšení péče a podmínek v nemocnicích a významně přispěla ke zvýšení prestiže povolání zdravotní sestry.

Sestry v roce 2016

Sestry představují v léčbě pacientů nezastupitelný prvek. Jsou přítomny při zrodu nového života, pomáhají zmírňovat utrpení pacientů, ale mnohdy je doprovázejí i při cestě poslední. Jsou zručné, obětavé, vzdělané a empatické. Při příležitosti oslav Mezinárodního dne sester vyhlašuje Mezinárodní rada sester každoročně klíčová témata v oblasti ošetřovatelství a upozorňuje na celosvětové problémy. V roce 2016 se diskuse povede nad tématem „Sestry: Hybná síla změn, zvyšování odolnosti zdravotnických systémů“.
„Materiály od Mezinárodní rady sester jsou rozesílány profesním organizacím více než 160 členských států. Slouží všem sestrám a manažerkám v oboru ošetřovatelství. Ty se po celý rok v dané oblasti vzdělávají a nové poznatky uplatňují ve své praxi,“ říká prezidentka České asociace sester (ČAS) PhDr. Martina Šochmanová, MBA. ČAS oslavila tento den slavnostním večerem v Divadle na Vinohradech. Součástí večera bylo udělení cen Florence Nightingalové ve čtyřech kategoriích: za celoživotní dílo, za rozvoj ošetřovatelství, za rozvoj České asociace sester a za rozvoj oboru.

Ohodnoťte tento článek!