Mezinárodní spolupráce českých sester v rámci kontroly tabáku

Centru pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a pod záštitou tuzemských i mezinárodních odborných společností byl spuštěn projekt „Sestry pomáhají přestat kouřit“ – centrum excelence pro střední a východní Evropu.

Užívání tabáku je celosvětově nejvýznamnější preventabilní příčinou nemocí a předčasných úmrtí (letos toto číslo dosáhne 6 milionů).

Sestry jsou v počtu 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků. V České republice jich pracuje na 90 tisíc – pokud by každá z nich pomohla za rok přestat kouřit jen jednomu kuřákovi, znamenalo by to významný pokles prevalence kouření v zemi. Sestry však u nás zatím nejsou v této problematice dostatečně využívány i proto, že k tomu nemají dostatečné zkušenosti a trénink, ačkoli jsou k těmto intervencím plně kompetentní. Zdravotní školy ani postgraduální vzdělávání u nás dosud adekvátní praxi v dané oblasti sestrám standardně nenabízí.

Mezeru na tomto poli má zaplnit projekt spuštěný Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT, www.slzt.cz) ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (ISNCC, www.isncc.org), hrazený nadací Bristol-Meyers Squibb a cílený na sestry střední a východní Evropy. Ve dnech 13.–14. dubna se proPři to v Praze sešli zástupci SLZT a ISNCC (prof. Linda Sarna a dr. Stella Aguinaga Bialous z Kalifornské univerzity v Los Angeles) i partneři ze Slovinska, Maďarska a Rumunska.

Na podkladě dřívějších aktivit sester z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze bylo právě na tomto pracovišti ustaveno centrum excelence pro roli sester v kontrole tabáku včetně jejich vzdělávání v intervenování u kuřáků.

Příkladné aktivity

Cílem projektu nazvaného „Sestry pomáhají přestat kouřit“ je zvýšit kapacitu, znalosti, motivaci a schopnosti sester k intervenování u kuřáků ve výše uvedených zemích. Je založen na mezinárodních standardech kvalitní ošetřovatelské péče i zkušenostech sester Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které již vyškolily řadu svých kolegyň. Více než 500 jich prošlo jejich celodenním kurzem, další stovky se účastnily kratších seminářů – tyto aktivity byly zástupkyněmi ISNCC označeny jako příkladné pro mnoho zemí světa. Zmíněné pracoviště bude také regionálním referenčním centrem pro zapojení sester do kontroly tabáku a intervenování u kuřáků.

Podstatnou bariérou v těchto aktivitách je ovšem fakt, že až 40 % sester je samo rovněž kuřačkami. Projekt se proto soustředí i na tento problém.

Za sesterskou sekci SLZT se projektu účastní všeobecné sestry Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná (z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), Kateřina Malá (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská FN Praha) a Mgr. Eva Roubíčková (FN Královské Vinohrady), za lékaře pak doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., a MUDr. Alexandra Kmeťová (Centrum pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN).

Kolektiv VFN a ISNCC zapojený do projektu.

Ohodnoťte tento článek!