Minimální mzda

Celý život jsem pracovala ve zdravotnictví a nyní, když jsem v penzi, si na základě dohody o pracovní činnosti přivydělávám u firmy, jež zajišťuje úklid v nemocnici zřizované krajem. Na jakou minimální mzdu mám nárok?

Odpovídá Mgr. Jana Rybáková:

Zaměstnavatel by měl při stanovení Vaší odměny vycházet ze zásad spravedlivého odměňování, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace. Vaše odměna by měla být přiměřená vykonávanému druhu práce a měla by dosahovat alespoň výše tzv. minimální mzdy – ta v současnosti činí 8500 Kč měsíčně při stanovené 40hodinové týdenní pracovní době. Pokud však u zaměstnavatele pracujete na základě dohody o pracovní činnosti, nesmí sjednaná pracovní doba přesáhnout 20 hodin týdně. Při pracovní době 20 hodin týdně by tedy Vaše odměna měla činit minimálně 4250 Kč měsíčně. Pokud máte se zaměstnavatelem sjednánu hodinovou odměnu, pak by její výše neměla být nižší než 50,60 Kč za hodinu. Nedosahuje-li Vaše odměna z dohody o pracovní činnosti v kalendářním měsíci uvedených minimálních hodnot, je zaměstnavatel povinen Vám poskytnout doplatek do výše minimální mzdy.

Ohodnoťte tento článek!