Ministerstvo novelou rozšíří případy povinných pitev

Kvůli dopadům nového občanského zákoníku na české pitvání (ZaM o problematice informoval v č. 2/2014) se nyní ministerstvo zdravotnictví rozhodlo k novelizaci zákona o zdravotních službách č. 373/2011 Sb. K urychlenému schválení nové legislativy resort zvolil formu poslaneckého návrhu.

Zástupci Společnosti českých patologů ČLS JEP před časem upozornili na fakt, že pokud by měl být za nadřazený zákon považován občanský zákoník, bylo by v ČR možné pitvat jen osoby, které s tím daly souhlas předem.

Téměř by tedy odpadla možnost pitvat pro ověření terapeuticko-farmakologického postupu, nedostávalo by se také těl pro pregraduální výuku studentů i postgraduální výuku budoucích patologů. Oddalování atestace je přitom při současném nedostatku patologů v Česku nežádoucí.

Přibude stanovená povinnost pitvat

„Ministerstvo si tuto problematiku uvědomuje. Aby ukončilo současný neblahý stav a zamezilo prohloubení problémů vznikajících při provádění pitev, v současné chvíli dokončuje návrh novely zákona o zdravotních službách, který v nejbližších dnech předloží do poslanecké sněmovny rychlou cestou v podobě návrhu skupiny poslanců ze širšího spektra politických stran,“ uvedl mluvčí MZ Jan Štoll s tím, že úřad chce prostřednictvím novely sjednotit terminologii používanou v rámci právní regulace pitev v zákoně o zdravotních službách i v novém občanském zákoníku.

Novela by také měla zavést novou povinnost provést pitvu v případech, kdy existují závažné nejasnosti týkající se příčiny smrti, příčiny základní nemoci i dalších nemocí, jejich komplikací a pochybností ohledně klinické diagnózy. Nově navrhované znění § 88 zákona o zdravotních službách rovněž upřesní případy, ve kterých z nového občanského zákoníku vyplývá povinnost provést pitvu i bez souhlasu zemřelého.

Ohodnoťte tento článek!