Ministerstvo zdravotnictví spoří za energie

Ministerstvo zdravotnictví nakoupilo koncem září na Českomoravské komoditní burze Kladno energie na rok 2016. Centralizovaným nákupem pro celý resort se tak podařilo snížit náklady na elektřinu a zemní plyn pro příští rok o téměř 100 milionů korun.

„Odebíráme energie za nejnižší možné ceny na trhu. Stejný efekt z toho mají nejen velké nemocnice, ale i menší zdravotnická zařízení, která by sama neměla šanci takto dobrou cenu soutěží dosáhnout,“ zdůraznil ministr Svatopluk Němeček s tím, že centralizovaný nákup energií na burze přináší maximální efekt při vysoké transparentnosti celého procesu.
Resort zdravotnictví patří svojí roční spotřebou 400 tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu a 270 tisíc MWh elektřiny k největším odběratelům energií. Ministerstvo do společného nákupu soustřeďuje 25 nemocnic, 14 krajských hygienických stanic a desítky ústavů, lázní a dalších zdravotnických zařízení.
„V letošním roce platíme za elektřinu a plyn o 80 milionů korun méně než v roce 2014. V roce 2016 pak bude díky novým cenám, které se meziročně podařilo snížit o dalších 97 milionů korun, rozdíl už téměř 180 milionů korun. Přínosem nákupu na burze jsou také nemalé úspory při samotné administraci veřejné zakázky,“ uvedla náměstkyně MZ pro majetkové a mezinárodní věci Lenka Taie Kolaříková. Podle ředitele odboru hospodářské správy ministerstva Zdeňka Vališe klesnou ceny dodávek pro příští rok v komoditní složce meziročně o 13 až 21 %. Příští rok bude elektřinu ve vysokém napětí resortu dodávat společnost E. ON Energie, v nízkém napětí a u elektřiny bez sdružených služeb dodávky společnost Pražská energetika. Zemní plyn v maloodběru dodá Pražská plynárenská, a. s., ve velkoodběru společnost LAMA Energy, a. s.

Ohodnoťte tento článek!