Ministerstvo zpřesňuje legislativu týkající se drog

Poté, co byly v polovině prosince v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny texty novelizací nařízení EU v oblasti prekurzorů drog, byla vydána dvě nařízení vlády upravující tuto problematiku.

Stanovení konkrétních pravidel pro sledování obchodu s prekurzory drog jsou v otázce národních protidrogových politik jedním ze zásadních kroků. Proto Evropský parlament přišel s nařízeními, která upravují obchod s těmito látkami mezi EU a třetími zeměmi. Obdobná opatření pak přijaly jednotlivé evropské státy.

„Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 31. prosince 2013 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna dvě nařízení vlády, a to k zákonu č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog, a k zákonu č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,“ uvedla vedoucí Inspektorátu omamných a psychotropních látek Alena Ondroušková s tím, že obě nařízení nabyla účinnosti 1. ledna 2014.

Snaha o lepší kontrolu prekurzorů

„Obě nařízení vlády jsou nedílnou součástí legislativního procesu k novele zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Jeho cílem legislativního procesu bylo vyčlenit problematiku prekurzorů drog do samostatného zákona (vznikl tak nový zákon o prekurzorech drog) a publikovat (vyhlašovat) látky pod kontrolním režimem v právní normě, která nebude potřebovat tak dlouhou dobu schvalování a projednávání, jako je tomu v případě zákona. Pro zařazení nové látky na seznam omamných nebo psychotropních látek je dle úmluv OSN daná lhůta 180 dní. Proto jsme se po dohodě s Legislativní radou vlády shodli, že bude mít podobu podzákonné normy, tedy nařízení vlády,“ dodala mluvčí MZ Viktorie Plívová.

Ohodnoťte tento článek!