Ministr chystá pobídky pro zdravotnický personál v Karlovarském kraji

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček navštívil zástupce Karlovarského kraje, který dlouhodobě trápí nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu, zejména sester a praktických lékařů.

Součástí programu byla i diskuse nad připravovaným traumacentrem a vybudováním stanoviště letecké záchranné služby, které kraj zatím postrádá.

Motivace pro odborníky

Ministerstvo v současné době připravuje zákon, který mimo jiné řeší otázku chybějících kvalifikovaných sester. Obor „zdravotnický asistent“ by měl v budoucnu nahradit obor „praktická sestra“, po kterém by absolventky mohly jít dříve do praxe. „Lékařů je v České republice dost, ovšem řada z nich chce zůstat v Praze nebo Brně. Dostat je do okrajových částí regionů je proto velký problém,“ uvedl na jednání ministr Němeček a dodal, že VZP pro příští rok připravuje projekt, který by měl lékaře v odlehlých lokalitách motivovat.

Chybí letecká záchranka

V plánu je také zřízení stanoviště letecké záchranné služby. V současné době totiž Karlovarský kraj žádné stanoviště nemá a leteckou záchrannou službu zde obstarává záchranná služba z Plzně. Za minulý rok zasahovala v karlovarském regionu sto třicetkrát. „Pro naše obyvatele by to bylo přínosem. Zkrátila by se doba převozu pacienta až o třicet minut, což je při záchraně lidského života naprosto rozhodující,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel na webových stránkách kraje. Ministr Němeček doporučil kraji zpracovat kompletní analýzu, na základě které by mohlo ministerstvo tuto myšlenku podpořit.

Traumacentrum ve Varech

Ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März nepochybuje o tom, že jeho nemocnice dnes splňuje všechny podmínky pro to, aby zde mohlo vzniknout traumacentrum druhého stupně. Ministerstvo hodlá v průběhu června vyhlásit výzvu pro nemocnice, které budou o akreditaci traumacentra usilovat.
V nemocnici v Chebu také pokračuje stavba krytu pro lineární urychlovač. Onkologické oddělení chebské nemocnice je jediné v kraji a nový lineární urychlovač bude pacientům sloužit od příštího roku.

Ohodnoťte tento článek!