Ministr pohledem odborné veřejnosti

Na nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a očekávané úkoly jsme se zeptali zástupců odborné veřejnosti.

1. Byl výběr nového ministra zdravotnictví šťastným řešením personální krize vlády?
2. Co od Miloslava Ludvíka v roli ministra očekáváte? MUDr. Zorjan Jojko 1. Z profesního hlediska pana ministra prakticky neznám. Setkal jsem se s ním v televizním pořadu paní Jílkové. Z hlediska posouzení práce lékařů mluvil rozumně a i to, co říkal těsně před uvedením do funkce, mělo hlavu a patu. Nemám vůči němu žádné negativní konotace. 2. Ministr má v plánu pozvat 22 organizací na schůzku, aby s nimi probral perspektivy a budoucnost. Vím, že mezi pozvanými jsou komory a Sdružení praktických lékařů ČR. Myslím si, že až po schůzce budu vědět, co od něj můžu čekat. Vycházím z faktu, že jsme před volbami, a proto nebude chtít jít do žádného konfliktu. Navíc ani nemá možnost otevřít cokoli, co už neleží v parlamentu, proto očekávám, že zákon o neziskových zdravotnických zařízeních nebude chtít řešit. Odhaduji, že bude mít přímý vliv na další podobu seznamu výkonů na rok 2017 a určitě pak pro rok 2018. Bude rovněž dělat úhradovou vyhlášku, což je jediný znervózňující faktor, neboť řekl, že je výborná. S takovým názorem se nemohu ztotožnit, protože ji považuji vůči ambulancím za diskriminační. Budeme si to muset s ministrem vyjasnit. Chápu, že velkou nemocnici zná zřejmě dobře, ale možná netuší, jak to funguje u nás.

PharmDr. Lubomír Chudoba 1. Na jedné straně mi vadí, že ministrem má být ředitel státní fakultní nemocnice, což poněkud předurčuje jeho směřování, zvlášť pokud se chce do své pozice vrátit. Na druhou stranu to po dlouhé době není lékař, a myslím si, že za léta praxe český systém zná a že se pragmaticky rozhoduje. Ačkoli se funkční období zdá krátké, doufám, že snad bude schopen do voleb vést resort rozumným způsobem. Ministr Ludvík má ambici i pro příští volební období. Věřím, že se nebude věnovat pouze velkým nemocnicím.
2. Neočekávám žádný extra zákon, ale věřím, že svojí dennodenní prací přispěje k tomu, že se budou věci vyvíjet vyváženě a že si bude uvědomovat důležitost prevence, kvalitní sítě ambulantních zařízení a veřejných lékáren. Chtěli bychom změnit systém odměňování v lékárnách, abychom byli skutečně schopni přijmout rozumná kritéria pro stanovení sítě lékáren a aby nevznikala nová zařízení v blízkosti již stávajících. Chtěli bychom, aby se začal zabývat také systémem spoluúčasti, započitatelnými a nezapočitatelnými doplatky. Lidé dnes nevědí, kolik budou doplácet a jestli jim to vše bude započítáváno do ochranného limitu. Je potřeba udělat systém předvídatelnější. Pokud se ministr osvědčí, má před sebou budoucnost.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph. D., LL. M.
2. Nový pan ministr se bude muset vypořádat s úhradovou vyhláškou, jež je protiústavní. Je možné, že pokud ji někdo ze senátorů podá k ústavnímu soudu, tak budeme bez ní. V takovém případě bude čekat na pana Ludvíka podobný úkol, jaký před čtyřmi lety řešil Martin Holcát.
Z důvodů časových už žádná legislativa vypracována být nemůže. Bez ohledu na kvality nového ministra bude jeho stopa, pokud nedojde k poslaneckým přílepkům, legislativně velmi mělká. K zákonu o léčivech může ministr říci své stanovisko, ale protože je zákon již v senátu, nebude jeho znění již na něm. Zákon o neziskových nemocnicích vrátila legislativní rada vlády, dle mého názoru správně, protože byl ústavně nonkonformní. Podoba protikuřáckého zákona záleží na dohodě. Tam už ministerstvo svůj vklad dalo. Zákon o úhradách zdravotnických prostředků by byl výborný, ale patrně se nestihne a nyní není ani rozpracován.

Role ministra bude na úrovni exekutivní, případně v rámci úpravy vyhlášek, což v personální oblasti může být vyhláška o činnostech lékařských povolání. Pokud jde o elektronizaci, jistě by šlo upravit zákon o zdravotnické dokumentaci, významný krok může ministr udělat na úrovni seznamu výkonů, který je podstatně novelizován, a velkou roli bude mít patrně též v řízení projektu DRG.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA 1. V aktivní politice už dva roky nepůsobím, tak ani neznám přesné důvody, proč se premiér rozhodl vyměnit právě ministra zdravotnictví. Politicky to vnímám tak, že po neúspěchu ČSSD v krajských volbách chtěl premiér Bohuslav Sobotka udělat nějaké změny. Osobně pana ministra Ludvíka znám a považuji ho za velmi schopného manažera. Možná budeme časem litovat, že nedostal více času, aby ve vládě předložil nějaké zajímavé změny. Současná koalice nemá dost jednoty a ani shody na tom, co je ve zdravotnictví potřeba změnit. Ludvík bude svázán linií ČSSD a téhle vlády.
2. Myslím si, že by měl být dobrým správcem systému. Byl bych rád, kdyby neprováděl žádné zásahy, které by systém vyvedly z rovnováhy. Přestože to pro něj nebude lehké, tak bych si považoval, pokud by byl spravedlivější v přístupu k rozdělování veřejných prostředků a ze zdravotního pojištění, aby nebyli upřednostňováni lékaři zaměstnanci před lékaři soukromými. Nevím, ale jak je mé přání realistické.

Ohodnoťte tento článek!