Ministr zdravotnictví bilancuje 100 dnů v úřadě

Adam Vojtěch nedávno bilancoval svých prvních 100 dnů v čele Ministerstva zdravotnictví a představil své plány do budoucna.

„Pokud něco na začátku slibujeme, je správné skládat účty,“ uvedl ministr Vojtěch. Za klíčový považuje obrat v dosavadním přístupu úřadu k veřejnosti. „Naším mottem je politika otevřených dveří. Otevřeli jsme dveře ministerstva odborné společnosti, pacientům, profesním komorám, mladým lékařům, poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, občanům, zkrátka všem, kteří se chtějí konstruktivně bavit o zlepšení českého zdravotnictví,“ řekl ministr.

Mezi priority ministra Vojtěcha patřilo spuštění elektronické preskripce. Ta funguje od prvního ledna tohoto roku a dnes jí používá přes třicet dva tisíc lékařů. Vojtěch ve Sněmovně v průběhu ledna prosadil roční odklad sankcí, aby dal lékařům prostor se seznámit s eReceptem v praxi. Po celý rok ministerstvo pořádá roadshow po regionech a snaží se lékařům a lékárníkům aktivně pomáhat. „Osobně se účastním všech seminářů, protože považuji za velmi důležité vyslechnout si zpětnou vazbu ze strany lékařů a lékárníků,“ uvedl ministr Vojtěch.

Urgentní byla na začátku roku příprava pravidel pro úhrady zdravotnických prostředků na poukaz.
„Řešení tohoto úkolu se po mém nástupu stalo maximální prioritou. Jsem rád, že jsme novelu připravili v rekordním čase a nyní je v meziresortním připomínkovém řízení,“ řekl k tématu ministr zdravotnictví. Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku. Prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 % z ceny, budou doplněny do kategorizačního stromu a pacienti tak budou moci dosáhnout na jejich plnou úhradu.

Ministerstvo dále připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která v mnoha ohledech přináší pro lékaře a zdravotnický personál snížení administrativy. Vyhláška ponechává mnohem více na poskytovatelích, zda budou vytvářet určitý záznam nebo v jaké podobě ho zpracují. Ministerstvo zároveň vyslyšelo volání mnohých poskytovatelů a tam, kde je to možné, zkracuje povinnou dobu uchovávání zdravotnické dokumentace. Novela by měla začít platit v červnu.

S cílem zajistit dostatečnou dostupnost stomatologické péče ve všech regionech České republiky připravilo ministerstvo dotační program pro zubaře. Za poslední měsíce také došlo k posunu v reformě psychiatrické péče – ministerstvo vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na prvních pět Center duševního zdraví. Pro pacienty ministerstvo také ještě letos zřídí Vysoce specializovaná centra pro léčbu vzácných onemocnění. V otázce zdravotněsociálního pomezí, dlouhodobé péče a reformy psychiatrické péče se rozvinula spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V současné době ministerstvo pracuje na rozvoji eReceptu. Na půdě ministerstva vzniká nová koncepce primární péče, která má za cíl posílit roli praktických lékařů. Ministerstvo se v rámci pracovní skupiny věnuje podpoře dostupnosti lékáren v odlehlých oblastech a připravuje revizi jejich odměňování. Ministr zahájil přípravu centrálních nákupů fakultních nemocnic. Nemocnicím zadal úkol vytipovat vhodně komodity.
V neposlední řadě začal ministr Adam Vojtěch s resortem školství a lékařskými fakultami intenzivně řešit nedostatek lékařů. Výsledkem bude desetiletý akční plán na zvýšení počtu studentů, který chtějí resorty vládě předložit do poloviny letošního roku.

Ohodnoťte tento článek!