Modernizace perinatologického centra VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zahájila v listopadu 2017 realizaci projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii.

Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze patří mezi největší pracoviště v České republice a dlouhodobě určuje trendy v péči o těhotné ženy i nezralé novorozence nejen v ČR.

Cílem projektu, který byl zahájen letos 1. listopadu a bude ukončen 31. prosince 2019, je modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra VFN v Praze. Prostřednictvím programu bude moci VFN implementovat tzv. best practices do klinické praxe léčby gravidních pacientek a novorozenců. Nejvýznamnější cílovou oblast tvoří péče o ženy s předčasným porodem, růstovou restrikcí plodu a péče o těhotné s přidruženými diagnózami (často chronickými chorobami) k těhotenství. Hlavním cílem je mimo jiné snížit riziko předčasného porodu a zpřesnit diagnostiku. Zároveň by VFN ráda posílila své postavení jakožto špičkového perinatologického pracoviště s mezinárodní prestiží, a to nejen v oblasti poskytování zdravotnické péče, ale dále i v oblasti klinického výzkumu a vzdělávání. Díky realizaci projektu bude možné do praxe převést nejmodernější poznatky vědy v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie. Projekt přispěje i ke zvýšení kvality a produktivity práce celého vysoce specializovaného týmu zdravotníků, včetně zjednodušení organizace práce. Moderní přístrojové vybavení rozšíří a zefektivní současné možnosti diagnostiky a terapie pacientů, kteří mohou profitovat z intervenčních postupů s menšími nežádoucími účinky, a současně umožňuje minimalizovat dobu hospitalizace pacientů. Poskytování nadstandardní zdravotní péče bude zároveň zajištěno ekonomicky. Projekt je spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Ohodnoťte tento článek!