Možnosti navýšení úhrady u VZP za poskytnuté hrazené služby jako podpora CŽV lékařů

Aby komora své členy nezatěžovala další administrativou, předala pojišťovně počátkem ledna seznam všech lékařů-držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK a jednotliví lékaři tak nebudou muset předkládat certifikáty individuálně.

VZP jim navýší úhradu za poskytnuté hrazené služby v roce 2014 těmito způsoby:

1. V segmentu poskytovatelů ambulantní specializované zdravotní péče VZP navýší výslednou hodnotu bodu o 0,01 Kč. Toto ustanovení bude obsaženo v návrhu úhradového dodatku ke smlouvě pro rok 2014.

2. V segmentu poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 (gynekologie a dětská gynekologie) VZP navýší parametr INU (index navýšení úhrady) o 0,01. Toto navýšení bude realizováno samostatným dodatkem ke smlouvě.

3. Dodatky, jež byly rozeslány ze strany VZP praktickým lékařům v těchto dnech, byly připraveny ještě před uzavřením dohody mezi VZP a ČLK. I přes dohodu učiněnou v dohodovacím řízení se SPL a PLDD je VZP připravena navýšit hodnotu bodu i pro lékaře v programu CŽV u těchto poskytovatelů. Toto navýšení bude realizováno po uzavření základního úhradového dodatku pro rok 2014, postup byl projednán se zástupci SPL a PLDD. V případě, že bude ze strany PL navrženo jiné řešení prostřednictvím ČLK, je VZP připravena o tomto jednat.

4. V případě, že lékař absolvoval celoživotní vzdělávání realizované ČLK a nebude mu tento fakt zohledněn v návrhu úhradového dodatku (splnil podmínky celoživotního vzdělávání, ale nezažádal si o diplom, administrativní chyba, atd.), je mezní termín pro uplatnění požadavku vůči VZP na zvýhodnění stanoven do 31. 1. 2014, v návaznosti na předložení platného diplomu lékařem.

Ohodnoťte tento článek!