MUDr. Petr Šonka novým předsedou SPL

Novým předsedou Sdružení praktických lékařů se stal MUDr. Petr Šonka. Rozhodli o tom delegáti XXVII. konference SPL ČR, konané 8. 4. 2017 v hotelu Floret v Průhonicích, kteří zvolili vedení SPL. MUDr. Václav Šmatlák, jenž stál v čele sdružení od jeho vzniku celých 27 let, pokračuje v práci jako místopředseda. Dalšími místopředsedy jsou MUDr. Jana Uhrová, MUDr. Michal Bábíček a MUDr. Petr Šubrt.

Obměnila se třetina členů patnáctičlenného Výboru SPL ČR, který se výrazně omladil a získal novou dynamiku pro další práci. Na kurzu a politice SPL se pod novým vedením nic nemění, zůstává ve svých postojích a názorech kontinuální a bude dále plnit své hlavní poslání, tedy hájit profesní a ekonomické zájmy svých 4300 členů – všeobecných praktických lékařů.

Dlouhodobým cílem zůstává dostat primární péči v ČR do takové postavení, které bude odpovídat její pozici ve vyspělých západoevropských zemích, zejména co se týká její role ve zdravotním systému, kompetencí, ale také ekonomického ohodnocení a společenské prestiže.

Své nejbližší priority SPL popsalo v Prohlášení z XXVII. konference a v otevřeném dopisu vedení Ministerstva zdravotnictví, které naleznete níže.
Vedení SPL ČR je připraveno hledat společnou řeč a programové průniky s ostatními stavovskými a profesními organizacemi zdravotníků s cílem vyvinout společně tlak na skutečné systémové změny českého zdravotního systému, bez kterých nelze dlouhodobě udržet vysoký standard našeho zdravotnictví.
(Text i foto Tempus Medicorum 5/2017, red)

Sdružení praktických lékařů • je dobrovolné profesní sdružení, které vzniklo v roce 1990 v Praze a v současnosti má 4500 členů • zastupuje praktické lékaře při jednáních se státními institucemi a ZP, koordinuje postgraduální vzdělávání, vydává odborná periodika Bulletin a Appel SPL ČR a poskytuje právní pomoc a pomoc v tísni (zdroj: SPL ČR)

Ohodnoťte tento článek!