MUDr. Radim Uzel opět v Ústí nad Orlicí

Dne 1. 10. 2014 se v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala VI. odborná konference pod názvem „Prevence rizikového chování v oblasti sexuality“ za účasti čestného hosta MUDr. Radima Uzla, CSc., který právě v naší nemocnici odstartoval svoji profesní kariéru.

Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí.
MUDr. Radim Uzel zaujal svou přednáškou „Změny prevence sexuálního rizika za posledních čtyřicet let“, s kladnou odezvou se setkali i další přednášející lékaři, primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dionýz Zakál a MUDr. Jiří Pilař, oba zástupci Orlickoústecké nemocnice, a. s.
Žáci 3. ročníků oboru zdravotnický asistent a sociální činnost vystoupili pod vedením odborných učitelek s prezentací programu Hrou proti AIDS a peer programu Prevence HIV/AIDS.
S rizikovým sexuálním chováním v kyberprostoru, s problematikou týraných a sexuálně zneužívaných dětí a s projevy sexuálního chování klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb postupně seznámili účastníky por. Bc. Lenka Vilímková, por. Bc. Martin Drdla, PhDr. Hana Mervartová a Petra Řeháková.
Celá akce měla u přítomných velký úspěch a předpokládá se její pokračování v příštím roce, opět za přítomnosti MUDr. Uzla. Ten s velkým zájmem pozorně poslouchal nejen své přednášející kolegy, ale rovněž navštívil střední zdravotnickou školu a prohlédl si moderně vybavené učebny ošetřovatelství a pečovatelství.

O autorovi| Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy

Ohodnoťte tento článek!