Multioborové setkání nad tématem selhání střeva

Prostory pražského hotelu Vienna House Prague zaplnili 14. září účastníci sympozia, jež se zaměřilo na diagnostiku a léčbu selhání střeva.

Přednášející ve svých příspěvcích shrnuli cenné poznatky o tématu, které vzhledem ke své závažnosti vyžaduje od počátku vysoké nasazení odborníků mnoha oborů.
Odborný program zahájil doc. MUDr.
Jan Martínek, Ph. D., AGAF, s přehledovou přednáškou o diagnostických metodách indikovaných při střevních onemocněních.
Na možnosti nechirurgické léčby, medikamentózní či pomocí parenterální a enterální výživy se zaměřil doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph. D. Přehled žilních vstupů a komplikace při jejich zavádění zprostředkoval prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. Cyklus přednášek uzavřel doc. MUDr. Martin Oliverius Ph. D., FEBS, s tématem chirurgické léčby a transplantace tenkého střeva včetně imunosupresivní léčby, která hraje klíčovou roli pro přežití pacienta. Na sympoziu se za přítomnosti rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zimy, DrSc., slavnostně pokřtila také kniha doc. Oliveria a doc. Kohouta Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. Obsáhlou monografii složenou z praktických i teoretických příspěvků sestavili přední odborníci, a poskytli tak čtenářům jedinečný komplexní pohled na v české literatuře dosud nezpracovanou problematiku. Publikaci vydalo nakladatelství Mladá fronta v edici Postgraduální medicína.

Účastníci sympozia

Ohodnoťte tento článek!