Mužská plodnost se nezhoršuje

Tvrzení, že mužská plodnost neustále klesá, je mýtem. Výzkum odborníků ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN ukázal, že i díky zdravějšímu životnímu stylu mužů a zlepšování životního prostředí se plodnost Čechů mírně zlepšuje.

Dřívější varování týkající se klesající plodnosti mužů se tak nenaplnila. Potvrdil to přednosta Sexuologického ústavu doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph. D.

Bez standardu

Spodní norma Světové zdravotnické organizace (WHO) pro plodnost mužů je 15 milionů spermií v 1 mililitru ejakulátu, koncentrace spermií u českých mužů, kteří byli v rámci výzkumu v letošním roce vyšetřeni, činila 61 milionů. Průměrný věk vyšetřených mužů dosáhl 34,7 let. Výzkum v roce 1980 ukazoval průměrnou koncentraci spermií 40 milionů, v posledních 15 letech to bylo 15 milionů. Výsledky ale byly posuzovány podle rozdílných kritérií.
„Dramatický úbytek plodných mužů je mýtus. Dříve postrádala vyšetření spermiogramu standard a srovnatelnost, proto výsledky mohly působit tak, že mužská plodnost klesá,“ vysvětlil doc. Pohanka.

„Naše klinické zkušenosti nesvědčí pro pokles koncentrace spermií v ejakulátu zdravých mladých mužů vyšetřovaných v souvislosti s neplodností. Ani náš výzkum hypotézu o mužské neplodnosti v postupu let nepotvrdil,“ doplnil sexuolog doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Muži jako první

K odlišnému hodnocení výsledků přispělo podle obou odborníků to, že dříve byli vyšetřováni muži z neplodných párů až poté, co se u ženy potvrdila neschopnost otěhotnět. Nyní jsou muži z neplodných párů vyšetřováni jako první. To přivedlo do vyšetřovaných skupin víc mužů, kteří netrpí žádnou poruchou plodnosti. Tito muži jsou mnohem blíže obecné populaci a jejich výsledky dávají lepší přehled o skutečném stavu mužské plodnosti. Vyšetřit jako prvního muže je podle Michala Pohanky efektivnější, navíc je to snazší a výsledky jsou k dispozici ihned. Zdravotní pojišťovny test hradí.

V dlouhodobém výzkumu českých sexuologů bylo vyšetřeno 5 tisíc mužů, letošní šetření na tyto výsledky navázalo. Vyšetřeno bylo 200 mužů z Prahy a Středočeského kraje a tendence ke zlepšování plodnosti se potvrdila.

Ohodnoťte tento článek!