MZ rozšíří spolupráci s pacientskými organizacemi

Příslib resortu zdravotnictví zazněl na letní škole Akademie pacientských organizací (APO), projektu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), který napomáhá spolupráci a vyšší erudici pacientských organizací.

„APO Letní škola umožnila vzájemné představení činností obou stran a vhled do fungování spolupráce odborníků s pacientskými organizacemi v mezinárodním měřítku. Každá z pacientských organizací měla příležitost dozvědět se o fungování odborných společností, nejnovějších možnostech léčby a následné péče. APO Letní škola představuje jedinečnou možnost spojit se s medicínskou sférou a nastínit vlastní představy budoucí spolupráce,“ shrnul setkání výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček a dodal, že pokud pacientská organizace vyjednává například se zdravotními pojišťovnami, je velké plus, pokud na taková jednání přichází s podporou zástupců dané odborné společnosti. Lékaři mohou zástupcům pacientů také osvětlit složitý systém zdravotní péče a poukázat na jeho limity, reál né požadavky se pak snáze plní.

Nejen odborný rozměr

Ministerstvo zdravotnictví na setkání zastupovala politická náměstkyně Lenka Teska Arnoštová. Jak uvedla, úřad chce podporovat projekty zaměřené na zvýšení soběstačnosti, informovanosti o medicínských i právních souvislostech daných onemocnění a stavů a vhodném životním stylu nemocných. Ministerstvo bude navazovat na spolupráci s pacientskými organizacemi a průběžně s nimi konzultovat další kroky a opatření zdravotnického systému.
Jak přiznal předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, lékařská společnost se dosud pacientským organizacím nevěnovala, což byla chyba. „Od ledna, kdy jsme vstoupili do kontaktu, se snažíme více diskutovat nejen o odborné problematice nemocí, ale i společenském rozměru – tedy o financování léčby, přístupu k pojištění a moderní léčbě,“ uvedl prof. Svačina. Jedním z hlavních problémů jsou podle něj časté dezinformace ohledně léků. Připomněl také nízkou zdravotní gramotnost české populace. Pacienti by měli znát princip nemoci a reálné možnosti nástupu moderní léčby.

Peníze z fondů

S blížící se výzvou pro využití prostředků ze Strukturálních fondů EU (OP Zaměstnanost) se pacientským organizacím nabízí prostor pro získání financí na jejich činnost. I zde AIFP pacientské organizace podporuje a v rámci APO prochází zástupci pacientů řadou školení. „Pokud pacientská organizace prokáže, že je pro získání grantu odpovědným partnerem, který má transparentní financování a odbornou garanci ze strany kapacit v oboru, má daleko vyšší šance, že prostředky z EU získá. O tyto prostředky soutěží i s již dobře zavedenými neziskovými organizacemi typu Adra nebo Česká katolická charita, oproti nimž mají pacienti v získání grantu často handicap,“ řekl Jakub Dvořáček.
Jak ministerstvo uvedlo, z programu IROP je pro celý resort zdravotnictví přislíbeno 7,8 miliard korun. Z Operačního programu Zaměstnanost bylo ministerstvu zdravotnictví a příspěvkovým organizacím slíbeno 2,8 mld.

Ohodnoťte tento článek!