MZ zahájilo centralizované nákupy zdravotnického materiálu

Ministerstvo zdravotnictví zahajuje první fázi centralizovaných nákupů spotřebního zdravotnického materiálu pro svá zdravotnická zařízení. Poptávanými komoditami budou injekční stříkačky, injekční jehly, filtry pro umělou ventilaci a hrudní drenážní systémy. Nejvíce chce ale úřad uspořit na lécích.

„Cestou jak šetřit peníze ve zdravotnictví jsou jednoznačně centralizované nákupy. Rozhodl jsem tedy, že takto šetřit budeme nejen při nákupu energií pro celý resort zdravotnictví, což se jako metoda úspor velice osvědčilo, ale i v dalších oblastech. Ministerstvo vypsalo veřejnou zakázku na centralizovaný nákup vybraných zdravotnických prostředků pro všechny nemocnice v gesci ministerstva zdravotnictví,“ uvedl k záměru ministr Svatopluk Němeček.
Výše zmíněné komodity jsou takzvaně vysokoobrátkové, neboli takové, jichž každá nemocnice potřebuje velké množství a využívá je prakticky neustále. Tyto kategorie spotřebního zdravotnického materiálu byly vytipovány pracovní skupinou MZ. Jejími účastníky – kromě pracovníků MZ – byli také zástupci fakultních nemocnic a Asociace nemocnic ČR. Hlavním kritériem pro výběr položek pro pilotní fázi centrálního nakupování byla potřebnost a možnost použití nakupovaného materiálu v rámci jednotlivých organizací. Od ledna chce MZ takovým způsobem důsledně šetřit i na dalších nákupech. „Jde o centralizovaný nákup speciálního zdravotnického materiálu, tedy stříkaček, jehel, filtrů, hrudního sání. Agregovaným centralizovaným nákupem tohoto materiálu pro přímo řízené organizace lze předpokládat vysoutěžení výhodnější nabídky než při samostatných nákupech přímo řízenými organizacemi,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová. Jak již v prosinci ministerstvo uvedlo, největší úspory předpokládá u dosud nerealizovaného centralizovaného nákupu léků (více o centrálních nákupech léků v rozhovoru s ekonomickým náměstkem Davidem Kotrisem a v komentáři tajemníka Avel Michala Krejsty na straně 10).

Centrální nákupy nejsou všelékem

Jednání vlády o hospodaření přímo řízených nemocnic uvítal bývalý ministr zdravotnictví, poslanec a místopředseda TOP 09 Leoš Heger. K úsporám v oblasti léků se ale staví rezervovaně. „Z vlastní zkušenosti nejen ministra zdravotnictví, ale i ředitele fakultní nemocnice musím říct, že jsem k výsledkům práce expertních týmů, které by se měly zabývat zejména výdaji na nákupy léků, zařízení i dalších položek do zdravotnického systému, mírně řečeno skeptický. Třeba už proto, že experti chtějí hledat cestu ke snížení ceny léků, a to za situace, kdy jsou ceny našich léků tak nízké, že není jasné, zda nedochází k jejich reexportům do sousedních zemí,“ uvedl Leoš Heger. Cesta centrálních nákupů zdravotnických komodit, o nichž se čas od času hovoří s velkou naději, není všelékem, jak se podle něj nakonec v minulosti několikrát potvrdilo. „Realisticky je třeba přiznat, že rozdíly v ceně léku nakoupeného obří fakultní nemocnicí a vesnickou lékárnou budou vždy. Souhlasím ovšem s tím, že tyto nůžky by se měly spíše zavírat,“ dodal poslanec Heger. Úlohu expertních týmů vidí především v oblasti cenotvorby zdravotnických prostředků. „I přes prosazení nového zákona o zdravotnických prostředcích z něj ministerstvo zdravotnictví odstranilo vše, co se týkalo transparentní cenotvorby, a je proto pro tuto oblast potřeba vytvořit nový legislativní předpis, který by nastolil jasný řád. To je obrovský dluh, který spolu s cenotvorbou zdravotnických výkonů v našem systému ještě máme,“ podotkl Leoš Heger.

Ohodnoťte tento článek!