MZ změnilo systém předávání pacientů mezi nemocnicí a záchrankou v Praze

Řešení problémové situace příjmu pacientů do pražských nemocnic z péče záchranné služby posunul teprve extrémní případ, kdy sanitka vozila otrávenou pacientku po Praze 82 minut. Ministerstvo zdravotnictví vydalo přímo řízeným nemocnicím příkaz, aby přijaly pacienta od záchranky vždy, když jsou nejblíže.

„Tím nejrychlejším, co můžeme pro pacienty udělat, je příkaz přímo řízeným nemocnicím, aby pacienta od ZZS přijalo vždy to zařízení, kam to má záchranka s akutním pacientem nejblíže,“ uvedl po jednání se zástupci záchranné služby, nemocnic a pojišťoven ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Zavedením tohoto pravidla do praxe pověřil náměstka pro zdravotní péči Josefa Vymazala.

Každodenní boj

Jak uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy (ZZS HMP) Jiřina Ernestová, s komplikacemi při předání pacientů do zdravotnických zařízení se posádky pražské záchranky potýkají každodenně. „Jedná se nejen o běžné případy, ale i o ty nejzávažnější, kdy je pacient skutečně ohrožen na životě a selhávají mu nejdůležitější životní funkce. Dispečerky musejí kvůli špatnému zákonu v těchto případech obvolat i několik nemocnic a čas předání se zbytečně prodlužuje o desítky minut,“ upozornila mluvčí v souvislosti s případem otrávené ženy, kterou nedávno odmítlo postupně osm pražských nemocnic a záchranná služba alkoholem a léky intoxikovanou pacientku vozila po Praze 82 (!) minut.

Element komplikující práci

Den nato byla před půlnocí 81letá pacientka se srdečním selháním transportována z Proseku až do VFN na Karlově náměstí, protože ji odmítla přijmout Nemocnice Na Bulovce. Do stejné nemocnice musela být v časných ranních hodinách převezena ze Strašnic 83letá pacientka s edémem plic, kterou odmítla převzít Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podstata odmítání pacientů ZZS ze strany nemocnic tkví podle ředitele ZZS HMP Zdeňka Schwarze především v neochotě personálu nemocnic. „Jsme pro ně jakýsi element, který jim přináší práci a možná komplikuje provoz na odděleních. Možná je to opravdu nedostatek akutních lůžek, ale je divné, že v některých nemocnicích to funguje a v jiných ne,“ uvedl ředitel Schwarz.

Zpřesnění zákona o ZZS

Poté, co byl případ osmkrát odmítnuté pacientky medializován, se se Zdeňkem Schwarzem sešel náměstek MZ Josef Vymazal. „Navrhuji mimo jiné povinnost denní vzájemné komunikace všech pražských nemocnic, aby znaly a navzájem sdílely informace o aktuálním počtu volných akutních lůžek. O nejlepším technickém řešení budeme znovu diskutovat,“ uvedl po jednání náměstek Vymazal.

Mezi konkrétní návrhy, jež zazněly z úst ředitele ZZS HMP Schwarze, patří zejména zpřesnění dikce zákona o záchranné službě a zákona a zdravotních službách tak, aby nová úprava minimalizovala nejasnosti ve výkladu povinnosti přijmout a ošetřit pacienta. Mezi dalšími plány zazněla například potřeba analyzovat počet lůžek akutní péče v Praze, lepší vybavenost nemocnic, vznik on-line databáze akutních lůžek, lepší spolupráce mezi nemocnicemi i nařízení ministra o povinném příjmu pacientů. Problém by podle něj mohlo řešit také trestání zaměstnanců (například i odvolání ředitele) za odmítnutí pacienta nebo vybudování centrálních a urgentních příjmů v pražských nemocnicích.

MZ změnilo systém předávání pacientů mezi nemocnicí a záchrankou v Praze
Ohodnoťte tento článek!