Na 1. LF UK se nově vyučují porodní asistentky

Nový obor porodní asistentka v bakalářském studijním programu otevřela 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Jak informovala tisková mluvčí 1. LF UK Marie Fialová, v Praze je tak první a jedinou státní vysokou školou, kde mohou zájemci tento obor vystudovat.

Do prvního ročníku akademického roku 2015/2016 nastoupilo 28 studentek. „Studijní program je připraven podle požadavků Světové zdravotnické organizace a Evropské unie a odpovídá nárokům kladeným na toto povolání v zemích EU,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo.
Teoretické i praktické znalosti a dovednosti získají studenti zejména na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tedy „U Apolináře“. Garantem oboru je přednosta kliniky prof. Alois Martan. „Příprava porodních asistentek na naší klinice má dlouholetou tradici, a proto nás zavazuje, abychom ve výuce pod vedením zkušených porodníků pokračovali,“ uvedl prof. Martan.
Při odborné praxi budou studenti pracovat pod vedením jednotlivých mentorů. „Vyučující mají mnohaletou pedagogickou zkušenost při výuce porodní asistence a jsou uznávanými odborníky,“ připomněl zástupce přednosty pro porodnický úsek doc. Antonín Pařízek. Doplnil, že na klinice se realizují také četné projekty a granty, do nichž se budoucí porodní asistentky mohou zapojit.
V současné době je v ČR kromě 1. LF UK devět vzdělávacích institucí, které připravují budoucí porodní asistentky pro jejich profesi. V Praze byla dosud jediná, a to soukromá vysoká škola, kde bylo možné tento obor studovat.

Ohodnoťte tento článek!