Na Bulovce: Loňský rok neznamenal stagnaci, ale propad

O situaci Nemocnice Na Bulovce hovoříme s její novou ředitelkou MUDr. Andreou Vrbovskou, MBA.

Plánujete na rok 2014 (v jeho průběhu nebo hned na začátku) zvýšení mezd či nějakou jinou platovou změnu?

S ohledem na složitou ekonomickou situaci, ve které se nemocnice nachází, vedení nemocnice nepřipravuje žádnou platovou úpravu ve smyslu zvyšování mezd. Dopad úhradové vyhlášky z roku 2013 a dlouhodobé finanční problémy neumožňují plošné navyšování a v zásadě si myslím, že by to ani nebylo správné. Naopak je v zájmu vedení nemocnice důkladněji analyzovat stávající situaci a upravit systém odměňování tak, aby byli všichni jednoznačně odměňováni dle kvality a odborného přístupu při poskytování zdravotní péče a zabezpečování chodu nemocnice a svých pracovišť.

Mohou se zaměstnanci nemocnice případně těšit na nějaké nové bonusy?

I z minulého působení v managementu nemocnice či jiných institucí jsem byla zvyklá své podřízené odměňovat nebo jinak bonifikovat dle odvedené práce. Tím myslím práci nad rámec stanovených povinností a samozřejmě i jistý zápal a nadšení pro danou věc. Veškeré benefity pro zaměstnance standardně řešíme ve spolupráci s odborovými organizacemi působícími v nemocnici, jsou zakotvené v kolektivní smlouvě. Patří sem samozřejmě příspěvek na dětské tábory, různá životní či profesní jubilea a podobně. Přes složitost doby neplánujeme v roce 2014 žádnou redukci těchto ujednání a zvyklostí.

Jaký máte za sebou rok z ekonomického hlediska? Dá se říci, že už se ekonomika obrací a krize je na ústupu?

Jsem ve funkci pouhý jeden měsíc, takže nemohu zcela objektiNemocnice vizovat uplynulý rok, ale jak jsem již uvedla, rok 2013 nebyl pro nemocnici obecně příznivý. Naopak dopady navýšení DPH, růst cen nebo udělené pokuty od finančního úřadu se velmi nepříznivě odrazily na hospodářském výsledku a ten je neradostný. Ráda bych řekla, že stagnace roku 2013 je pomalu u konce, v případě Bulovky to ovšem nebyla pouhá stagnace, ale opravdu znatelný pokles. Dotkl se obložnosti, počtu ošetřených pacientů, příjmů od zdravotních pojišťoven, naopak nárůst zaznamenaly ceny energií, materiálů a dalších přímých či nepřímých vstupů. Je asi přáním každého ředitele na začátku nového roku mít v žilách optimismus, nyní však pro to není mnoho důvodů. Zmiňované problémy nás dostihly v plné míře a tento rok bude pro nemocnici spíše rokem utahování opasků a zásadních strukturálních změn. Svůj optimismus spojuji nejvíce s ochotou zaměstnanců zapojit se do tohoto procesu a převést nemocnici přes poměrně neradostné období.

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA

Ohodnoťte tento článek!