Na Bulovce se otevřelo nové tréninkové a dialyzační centrum

Unikátní tréninkové centrum a dialyzační středisko s odbornými ambulancemi pro pacienty s onemocněním ledvin otevřela v Nemocnici Na Bulovce Skupina B. Braun. Stavba budovy projektovaná architektem Ivanem Kroupou trvala 14 měsíců a přišla na více než 100 milionů korun.

Multifunkční tréninkové a vzdělávací centrum Aesculap Akademie je v ČR zcela unikátní. Jedna jeho část je vybavena celotělovým simulátorem s přístroji pro JIP. „Jde o nejmodernější dvojpohlavní model umělého člověka. V žilách mu koluje krev, má hmatatelný tep, dýchá, umí se potit, ale také kýchat, kašlat, krvácet, naříkat, cítí bolest a svaly se mu mohou stahovat v křečích,“ uvádí PharmDr. Jiří Lukeš z B. Braun. Trénink postupu lékařského týmu je přenášen do tzv. debrífinkového sálu, kde frekventanti kurzu hodnotí postup kolegů. Druhou částí vzdělávacího pracoviště jsou laboratoře pro nácvik laparoskopických operací na 2D simulátorech a 3D robotickém laparoskopu Einstein Vision. Součástí pracoviště jsou také dialyzační přístroje, na kterých sestry trénují postupy u dialyzovaných pacientů, systém pro praktický nácvik ředění léčiv či péči o operační nástroje. Pavilon B. Braun Dialog je vybaven tak, aby v nejvyšší kvalitě a 3D zobrazení dokázal přenášet obraz i zvuk z kteréhokoli pracoviště na světě. „V každé školicí místnosti je záznamové zařízení, které umožňuje tvořit krizové scénáře pro školící se zdravotníky. Systém umí pracovat s chytrými telefony i tablety,“ vysvětluje manažer Aesculap Akademie RNDr. Martin Kalina, Ph. D., MBA.

Dialyzační středisko

Také dialyzační středisko, které vzniklo v nové budově, je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a především unikátním systémem úpravy vody pro dialýzu. „Systém Aquaboss vytváří ultračistou vodu, pro kterou platí tisícinásobně přísnější limit než pro standardní vodu pro dialýzu. Podobným způsobem se sterilizují například operační nástroje,“ popisuje vedoucí lékař střediska MUDr. Vladimír Vojanec. Středisko nahrazuje původní dialýzu, která sídlila v areálu nemocnice. K dispozici je prostor pro více než stovku pacientů. Dvě lůžka jsou v samostatných izolačních boxech pro případ dialýzy infekčních pacientů. Další dvě jsou uzpůsobena pro léčbu akutních pacientů. Centrum nabízí také čtyři nadstandardní lůžka.
Do pavilonu se stěhují i nefrologická ambulance, ambulance pro peritoneální dialýzu a ambulance pro transplantované pacienty. V průběhu roku přibude ještě urologická ambulance a ambulance zaměřená na péči o rány.

Ohodnoťte tento článek!