Na český trh vstupuje nová generace angiografických přístrojů

Společnost Philips představila nejmodernější přístroj pro miniinvazivní léčbu. Angiografický přístroj Azurion reprezentuje revoluci v léčbě řízené obrazem (Image guided therapy). Inovativní zařízení umožňuje rychlejší a přesnější vyšetření cév s menší dávkou ozáření.

Miniinvazivní terapie pomáhá především kardiologickým, neurologickým a onkologickým pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje například výměnu srdeční chlopně či uzavření nebo otevření cévy. Umožňuje léčbu i těch pacientů, kteří by kvůli svému zdravotnímu stavu nemohli podstoupit klasickou otevřenou operaci.

Nový přístroj byl zkonstruován v úzké spolupráci s řadou nemocnic a na základě sledování potřeb odborných pracovišť. Umožňuje přímou léčbu pacienta v reálném čase, ale i rychlý a snadný přístup k jeho zdravotní historii na obrazovce ve vyšetřovně. V inovativním zařízení bychom našli přes tisíc nových řešení, především nejnovější detektor s plochým panelem. Systém je řízen novým operačním systémem, který zabezpečuje hladké propojení a získávání informací v reálném čase ze všech relevantních technologií na operačním sále. Výsledkem nové koncepce je vysoká obrazová kvalita při ultranízké dávce záření. Přístroj umožňuje lepší identifikaci a vizualizaci cílových orgánů a tkání, snadnější obsluhu i přesnější a rychlejší umístění instrumentů.

Intuitivní, efektivní, bezpečný

„Kvalita zobrazení je klíčová pro efektivní provádění potřebných operací. Naším cílem je umožnit lékaři přehled o veškerém dění na sále a nabídnout možnost ovlivňovat jej pouhým dotykem prstu, podobně jako to dělá pilot. Výsledkem jsou kratší dobu trvající operace s lepšími výsledky, z čehož má ve výsledku největší přínos samotný pacient,“ říká Barry T. Katzen, MD., zakladatel a hlavní lékař Miami Cardiac & Vascular Institutu působícího v rámci zdravotnického zařízení Baptist Health South Florida v Miami (USA).

„Jednou z hlavních výhod nového přístroje je, že šetří dávku radiace při výkonu. Současně poskytuje lepší snímky a zjednodušuje práci odborníkům, kteří s ním pracují. Ovládání přístroje je totiž snadné a intuitivní. Díky tomu je možné provést více kvalitních vyšetření v daném čase a zvyšovat tak efektivitu oddělení. Ceníme si také možnosti lepší kontroly během vyšetření,“ doplňuje prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., z Radiologické kliniky FN Hradec Králové. Přístroj této kategorie by podle něj měl být ideálně k dispozici ve všech krajských a fakultních nemocnicích, a to zvlášť pro invanzivní kardiologická, dále pro akreditovaná cerebrovaskulární centra a také na všech menších pracovištích zabývajících se katetrizačními metodami.

Ohodnoťte tento článek!