Na ePreskripci SÚKL opět najal firmu Aquasoft

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil náhradní systém elektronické preskripce. Za půlroční přípravu zaplatil 3,6 milionu korun společnosti, jež byla v minulosti spojována s negativním šetřením v auditu, který si pro kontrolu ústavu v roce 2014 zadalo ministerstvo zdravotnictví.

Městský soud v Praze svým rozhodnutím z prosince 2015 zakázal SÚKL používat elektronické aplikace, které pro něj vytvořila a spravovala společnost Tronevia. SÚKL se proti rozhodnutí odvolal a 9. 2. nabylo právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze, který osm z devíti dotčených aplikací pro SÚKL uvolnil a zrušil předběžné opatření Městského soudu. „SÚKL může s těmito aplikacemi znovu nakládat,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Jedinou aplikací, jejíž používání měl SÚKL i nadále zakázáno, byla aplikace eRecept. Ministr zdravotnictví se tehdy s ředitelem ústavu Zdeňkem Blahutou shodl na tom, že bude „zajišťovat e-aplikace jinými cestami“.

Nutné úpravy ePreskripce

O znovuzapojení Aquasoft naše redakce informovala již v únoru (na stránkách zdravi.e15.cz). Na dotaz, zda bude v přípravě aplikace figurovat společnost Aquasoft, tehdy mluvčí SÚKL Lucie Šustková uvedla: „SÚKL spolupracuje se společností Aquasoft na provedení nutných úprav aplikačního softwaru pro centrální úložiště elektronických receptů a souvisejících rozhraní, který byl vytvořen na základě smlouvy uzavřené v roce 2009 mezi SÚKL a touto společností. Tyto úpravy mají za cíl zajistit bezvadnou provozuschopnost této aplikace. Ostatní aplikace SÚKL řeší jiným způsobem – buď vlastními zaměstnanci, nebo novými externími dodavateli, ale vždy s důrazem na to, aby nevznikla obdobná závislost jako na společnosti Tronevia.“

170 eReceptů během 2 dnů

Už během zákazu tedy SÚKL připravoval náhradní řešení s firmou Aquasoft, systém ePreskripce byl spuštěn 31. 3. „Náhradní systém pro SÚKL vytvořila společnost Aquasoft jako tvůrce původního řešení elektronické preskripce. Cena za přípravu náhradního řešení včetně zajištění podpory na 6 měsíců je 3,6 milionu korun bez DPH. Tento systém je připraven tak, aby pro jednotlivé subjekty znamenal co nejmenší komplikace. Předepisující lékaři a vydávající lékárníci, kteří již se systémem v minulosti pracovali, nebudou muset provádět žádnou opakovanou registraci, mohou pracovat s platnými přihlašovacími údaji, které od SÚKL v minulosti obdrželi,“ uvedla počátkem dubna mluvčí Šustková a dodala, že během prvních dvou dnů ostrého provozu bylo 22 lékaři ze 17 zdravotnických zařízení vydáno více než 170 eReceptů. V náhradním systému je aktuálně zapojeno 10 lékařských a lékárenských softwarů.

Centrální úložiště do týdne

Firma Aquasoft není ve spolupráci se SÚKL nováčkem. V roce 2008 vyhrála soutěž na tvorbu Centrálního úložiště dat, za nějž tehdy obdržela 30 milionů. Z auditu, který zadal exministr zdravotnictví Leoš Heger v roce 2014, vyplynulo, že Aquasoft vyvinula, otestovala a předala na klíč vytvořený software k elektronickému receptu za osm dní od podpisu smlouvy. Auditoři z toho vyvodili, že k faktickému předání díla v uvedených termínech buď nedošlo, nebo předané části svou kvalitou neodpovídaly fakturované ceně, nebo bylo dílo realizováno už před podpisem smlouvy.
Do roku 2014 působil ve společnosti Aquasoft jako obchodní ředitel Miroslav Petrík, bývalý ředitel nemocnice Benešov z let 2005–2008. Jeho jméno je spojováno s policií vyšetřovanými zlatými padáky pro něj a jeho dva náměstky, kteří si na odchodnou nadělili 4 miliony korun, přestože se nemocnice topila v dluzích.

Ohodnoťte tento článek!