Na kvalitě prostor i personálu opravdu záleží

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým,“ říkal Johann Wolfgang von Goethe. A kdo jiný by měl druhým rozumět lépe než lékaři, kteří během roku absolvují řadu přednášek, sympozií i konferencí a stráví na nich bezpočet hodin. Na kvalitě konferenčních prostor i personálu opravdu záleží.

Nejenže je celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví definováno zákonem č. 95/2004 Sb. jako průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilostí odpovídajících získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky, ale termínem se rozumí rovněž i zvyšování a prohlubování či doplňování vědomostí a dovedností jak lékařů, tak i jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.
Lékaři však v rámci kurzů, stáží, seminářů, workshopů či konferencí také navazují dlouhodobé přátelské, a dokonce i partnerské vztahy.
I proto by čas svého vzdělávání na konferencích, kongresech, odborných seminářích, přednáškách či sympoziích rádi strávili v přijemných konferenčních prostorech, chtějí využívat moderní technické vybavení, spolehlivé Wi-Fi připojení a v létě také již nezbytnou klimatizaci, tlumočení či bezproblémovou dopravní obslužnost. Kvalitní poskytovatel jim také dopředu vypracuje předběžný rozpočet, doplní pořádanou akci o kulturní program a uspořádá oblíbené a nezapomenutelné rauty i obědy, na nichž si při neformální konverzaci všichni přítomní pochutnají.

Konferenční prostory • pronájem konferenční místnosti, • Wi-Fi, projektor a plátno • flipchart, tužky, bloky • káva, čaj, oboce, sušenky • obědový bufet • možnost uspořádat kulturní program • dobrá dopravní dostupnost • přátelský personál

Ohodnoťte tento článek!