Na množstevních slevách a bonusech nevidím nic špatného

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Jak se na způsob nakupování léků a zdravotnických prostředků ve velkých nemocnicích dívá bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava a dnes již klíčový činitel ve zdravotnictví? Na obavy Krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů reagoval pro magazín Zdravotnictví a medicína současný ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

Jak se ministerstvo zdravotnictví staví k aktuálně medializované praxi při nakupování zdravotnických prostředků ve velkých fakultních nemocnicích, tedy takzvaným zpětným bonusům?

Ministerstvo zdravotnictví nemůže reagovat na nekonkrétní informace z médií, které jsou někdy nepřesné a zavádějící. Slevy množstevní a za včasnou platbu patří ke standardním obchodním mechanismům; je u nich samozřejmě nutné dodržet všechna zákonná a daňová pravidla. Tyto příjmy jsou součástí transparentních příjmů nemocnic, na tom opravdu nevidím nic špatného. Přesto se chystáme požádat přímo řízené organizace o informaci, zda se v této oblasti neděje něco nestandardního.

Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), respektive Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů vás jako ministra zdravotnictví požádal o prošetření nákupů zdravotnických prostředků a léků – jak se k této výzvě postavíte?

Vaši otázku musím upřesnit, mluvčími Krizového štábu jsme byli požádáni o prošetření blíže nespecifikovaných neprůhledných nákupů léků některými nemocnicemi. Bohužel, dotaz nebyl jakkoli konkretizován a neuváděl jedinou nemocnici, kde se má něco podobného dít. Požádali jsme je proto, aby svůj podnět více upřesnili.

Máte tedy nějaké signály o zneužívání zdrojů veřejného zdravotního pojištění v těchto zařízeních?

V tuto chvíli žádné takové poznatky nemáme, protože nikdo nekonkretizoval jediné zařízení, kde by tomu tak mělo být. Na obecné proklamace nelze reagovat. Přesto – jak už jsem říkal -požádáme přímo řízené organizace o informace.

Krizový štáb nemocnic dále apeloval na urychlené naplnění závazku zajistit veřejný přístup ke všem smlouvám zdravotních pojišťoven, což je současně uvedeno v koaliční dohodě. Kdy k tomu dojde a co je pro to ještě zapotřebí učinit?

Naše vláda se k tomuto zavázala v programovém prohlášení, úkol bude řešen přípravou novel příslušných zákonů v rámci standardního legislativního procesu.

Na transparentnosti finančních toků prostředků z veřejného zdravotního pojištění je závislá i finanční pomoc ministerstva financí zdravotním pojišťovnám. Jak je ministerstvo zdravotnictví daleko při snaze o naplnění požadavku ministra financí?

Toky financí z veřejného zdravotního pojištění jsou transparentní, o jejich detailech budu připraven informovat nejen ministra financí, ale celou vládu. Jen chci upřesnit, že o finanční stabilizaci zdravotnictví nebude rozhodovat jeden ministr, nýbrž vláda jako celek.

Ohodnoťte tento článek!