Na odborné stáži v Bavorsku

V článku bych se rád podělil o zkušenosti tří odborných učitelů ze Střední zdravotnické školy Ruská, Praha 10, se vzděláváním v ošetřovatelství v Německu a výukou odborných předmětů na Berufsfachschulen für Krankenpflege und Kinderkrankenpflege v bavorském Řezně.

Berufsfachschulen je škola s dlouholetou tradicí, jejíž počátky sahají až do roku 1932. V současné době lze na škole studovat 2 obory: zdravotní sestra (Gesundheits- und Krankenpfleger) a dětská zdravotní sestra (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger). Studium trvá 3 roky. Absolventi se uplatní v soukromých i státních zdravotnických zařízeních. Po ukončení studia mohou pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole.

Průběh výuky

Nemocnice se nachází poblíž centra města při zastávce městské hromadné dopravy. Škola je součástí areálu nemocnice Milosrdných bratří (Barmherzige Brüder). Tento řád spravuje nejen nemocnici, ale i školu. Jejím zřizovatelem je tedy současně stát a prostřednictvím Milosrdných bratří i církev. Budova školy představuje dvoupatrový monoblok situovaný uvnitř areálu nemocnice, který byl otevřen v roce 1991. Ve dvou patrech jsou umístěny 4 odborné učebny, kabinety, sborovna, ředitelna. Studuje zde celkem 200 studentů a vyučuje tu 17 stálých vyučujících. Všichni jsou sestry a mají bakalářský stupeň vzdělání, což je dostačující minimum pro výuku v Bavorsku (v jiných spolkových zemích je situace značně odlišná a je potřeba mít magisterské vzdělání). Výuka probíhá blokově; obsahuje teoretickou přípravu ve škole, praxi ve zdejší nemocnici, zkouškové období a prázdniny. Teoretická výuka představuje 2100 hodin a praktická 2500 hodin. Za praxe, které probíhají převážně bez dohledu vyučujícího, dostávají studenti plat, a to již od prvního ročníku. Výše platu se pohybuje od 915 do 1078 eur hrubého. Studenti i učitelé nosí na praxích uniformy bílé barvy. Používané učební metody jsou zejména frontální výuka, přednáška, skupinová práce, diskuse. Součástí studia není výuka cizích jazyků ani všeobecných předmětů, tyto předměty studenti absolvují na nižším stupni systému vzdělávání v SRN.

O autorovi| Mgr. David Bartoň, R. S., odborný učitel sociálních a zdravotních předmětů, SZŠ Praha 10, barton@szs-ruska.cz

Společné foto
Výuka ošetřovatelství

Ohodnoťte tento článek!