Na rychlosti (ne)záleží

Ve dnech 29.–30. května proběhlo v Českém Krumlově Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015. Program oživila i nápaditá akce v podobě pódiové diskuse na předem určené téma.

Velkému zájmu a nadšené pozornosti se těšilo vystoupení nazvané „Na rychlosti (ne)záleží aneb sexuální dysfunkce pohledem muže a ženy“. Pohled muže v pódiové diskusi zprostředkoval předseda andrologické sekce Urologické společnosti ČLS JEP MUDr. Libor Zámečník, Ph. D., ženský přístup zastupovala MUDr. Petra Vrzáčková, Ph. D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Jejich diskusi moderoval a oběma zdatně přihrával další sexuolog, MUDr. Zlatko Pastor, Ph. D.

Ložnicemi neběhají predátoři

Úvodem doktor Pastor pohovořil o tom, jak k nám se sametovou revolucí vtrhla i revoluce sexuální, jejímiž projevy zejména zpočátku byly novinové stánky prohýbající se pod pornografií a sex shopy na každém rohu. Televizní stanice vysílaly vkusné i méně vkusné erotické pořady, prosperovat začali prodavači nejrůznějších „sexuálních mandragor“ a sex vtrhl i do české politiky.
Za posledních dvacet pět let ale u nás a celosvětově ovlivnil sexualitu zejména mladých internet. „Na internetu najdou, co chtějí, kdy chtějí, a mnohdy i to, co ani nechtějí a neměli o tom ponětí. Odklon od reality do virtuality je jednoznačně patrný a nebude se snižovat,“ nedělá si iluze o budoucnosti naší civilizace Zlatko Pastor. Jak upozornil, mimořádně silný je i příklon k single životu. Umělé oplodnění na přání pro ženy, které nemají partnera, je tak časté, že v Dánsku se 10 % dětí rodí z IVF. Vznikl tu fenomén nazývaný vikingská invaze, protože z dánských spermabank se do celé Evropy dováží sperma, a všude se tudíž rodí noví světlovlasí a modroocí Vikingové.
Zároveň nás obklopuje permanentní stres a máme špatnou životosprávu, velmi rozšířený je abúzus návykových léků a alkoholu. „To vše spěje k tomu, že především mužské sexuální dysfunkce se stávají civilizačními chorobami,“ zdůraznil MUDr. Pastor. Nejčastějšími z nich jsou erektilní dysfunkce (ED) a předčasná ejakulace (PE). Jako erektilní dysfunkce je klasifikován stav, při němž muž po dobu přibližně 6 měsíců není schopen realizovat nebo dokončit koitus. Předčasná ejakulace je definována jako situace, při níž muž, aniž si to sám přeje, ukončí sex ante portas nebo podle nové klasifikace do 1–3 minut po penetraci. „Ve snaze potěšit své pacienty s ejaculatio praecox jim někdy vysvětluji, že oni jsou vlastně evolučně vyspělí, neboť rychle předají své geny a mohou prchat dál. Při dlouhé souloži je predátor dostihne, sežere, a tudíž vyhynou. Ložnicemi však predátoři zpravidla neběhají, tudíž je lépe brát léky,“ připouští sexuolog.
Prevalence ED je v současnosti tak vysoká, že po 40. roce věku postihuje (alespoň někdy) každého třetího muže. Na trhu u nás jsou celkem čtyři inhibitory fosfodiesterázy typu 5 indikované k léčbě ED. Všechny čtyři jsou účinné a bezpečné, liší se v rychlosti nástupu účinku a délce působení a do jisté míry výskytem nežádoucích účinků. Jistým průnikem je v tomto smyslu avanafil, jehož působení je kombinací rychlého nástupu a relativně dlouhodobého účinku. Volíme ho v případech, kdy preferujeme rychlý nástup účinku, dlouhodobé erotogenní působení a nízký výskyt nežádoucích účinků. Efekt podle studií nastupuje během 15 minut a nepřestává ani po 6 hodinách od podání léku. Studie dokonce potvrzují, že u 200mg dávky účinek může nastoupit do 10 minut a u 100mg do 12 minut od podání dávky.

Doma přáteláky, venku mistráky

Problémem kontroly nad ejakulací se muži zabývají u ejakulace předčasné, jejíž nejtěžší formou je stav, kdy ani nestačí dojít k imisi. Střední forma je trvání imise do 30 sekund a mírná do 1–3 minut. Farmakoterapie PE nabízí jedinou perorální léčbu, a to pomocí dapoxetinu, léku z kategorie SSRI. „Přestože léky na sexuální dysfunkce jsou logicky určeny pro muže, dopad jejich působení je na celý pár. Mnohdy je muž katalyzátorem sexuálních problémů své partnerky. Vcelku logicky totiž nemá žena velký sexuální zážitek ani při jedné z těchto mužových dysfunkcí. Ale i pohled na vlastní sexualitu se mění v průběhu života. Co se nám zdálo jako příliš krátký zážitek v pětadvaceti, může pro nás trvat o dvacet let později až příliš dlouho,“ vnesl do diskuse téma rozdílnosti mužského a ženského nazírání sexuálních dysfunkcí Zlatko Pastor.
Sexuoložka Petra Vrzáčková odpovídala na jeho otázku, zda je vůbec mužský a ženský pohled na sexuální dysfunkce skutečně protikladný. Podle ní je přístup ženy a muže k sexuálním dysfunkcím většinou opravdu rozdílný: „Pokud muž trpí sexuální poruchou, ale věnuje ženě patřičnou pozornost a jí to je příjemné a je uspokojená, je jeho erekce pro ni důležitá, ale není pro ni prioritní záležitostí.“ Oproti tomu úhel pohledu muže je značně odlišný: „Mužům o erekci rozhodně jde. Ať je to z jakýchkoli pohnutek, erekce je souborem toho, že něco dokážeme a znamenáme, je symbolem mužství. Ale opravdu nám na ní záleží i podle situace a prostředí,“ konstatoval MUDr. Zámečník. Bezděčně tak evokoval obecně oblíbený bonmot „doma se hrají přáteláky a venku mistráky“.

Ženy předstírají orgasmus, muži vztah

Petra Vrzáčková hájila ženskou pozici a prohlásila, že ženy oceňují už mužovu snahu dosáhnout erekce, ačkoli s ní má problém. Dokáže s tím něco dělat, i když třeba pomocí tabletky. Ony samy ale někdy nedokážou partnerovi sdělit, co potřebují k dosažení orgasmu, nebo ho při koitu jen předstírají, třeba i proto, že soulož již chtějí ukončit. Rozhodně ale dosáhnout orgasmu chtějí. Při posuzování, jak ženy chápou ED a PE, podle doktorky Vrzáčkové u ED mívají pocit viny. PE chápou často jako problém na straně partnera, aniž by si uvědomovaly konsekvence.
Diskutovalo se i o sexuální touze. Častým problémem je, že zatímco žena po sexu netouží, třeba kvůli únavě při péči o malé dítě nebo stresu v práci, její partner ano. „To nemá jednoduchá řešení, tabletka na touhu neexistuje a stěží kdy existovat bude,“ konstatoval doktor Zámečník. Zajímavé je, že do sexuologických a andrologických ordinací málokdy chodí muži s tím, že by chtěli zvýšit touhu, ta v nich bývá, někdy ale po úplně jiné ženě než po té doma – a právě doma mívají problémy s erekcí. I ženy často touží po sexu, někdy i víc než muži, ale někdy bohužel také s někým úplně jiným, než je vlastní partner. Často touží prostě po někom, kdo by jim věnoval svoji pozornost, které se jim v dlouhodobém vztahu už nedostává. Specifická je úloha virtuálního sexu. Převážná část mužů si vytváří, vysní ideál, po němž touží, jemuž skutečná partnerka i při vší snaze nemůže dostát. Podle zkušeností MUDr. Zámečníka je hlavním problémem mužů mezi 20–25 roky v jeho ordinaci skutečnost, že reálný sex vlastně neumějí prožívat – není jako na internetu. Zdá se, že trendem mladých mužů je sex v reálném prostoru ani nechtít. „My starší s tím děláme, co můžeme, ale statistiky asi nezachráníme,“ posteskl si Zlatko Pastor.

Orgán, který tvoří sexuální štěstí

„Lidé jsou často fascinováni bombastickou reklamou na potravinové doplňky a kupují je. Zdá se, že placebo efekt často opravdu funguje, řekl MUDr. Pastor a doktor Zámečník k tomu dodal: „Orgán, který tvoří sexuál ní štěstí, není ten v kalhotách, ale ten v hlavě. Ale stejně se v sexuologické ordinaci u mužů vše točí kolem erekce a je dobré upozornit na to, že nejde jen o ni, ale i o partnerku a její touhy a o to, zda ji jako muž vůbec vzrušuje.“ „U žen je i při sexu velký problém koncentrovat se na něj, ale někdy jim brání sex si skutečně užít i přílišná sebekontrola a upjatá pozornost na to, jak je vnímá partner,“ doplnila sexuoložka.
Pokud jde o nejčastější mužské sexuální dysfunkce, spektrum léčivých přípravků dává možnost vybrat je „na míru“ a je třeba vyzkoušet, co individuálně vyhovuje nejlépe. Podle zkušeností MUDr. Zámečníka ale pacienty takřka vždy zaskočí otázka, co od léku vlastně očekávají, jaké mají sexuální zvyklosti a jak si přejí, aby lék fungoval. „Mnozí vlastně nevědí, co konkrétně by chtěli, a o to více se ostýchají o tom mluvit. Často také nevědí, co by si přála jejich partnerka. Léky je třeba opravdu vyzkoušet tak, aby přinesly uspokojení celému páru,“ uzavřel téma Libor Zámečník.

Zleva MUDr. Petra Vrzáčková, Ph. D., MUDr. Libor Zámečník, Ph. D., MUDr. Zlatko Pastor, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!