Na sjezdu byly pokřtěny tři publikace nakladatelství Mladá fronta, divize Medical Services

Akutní kardiologie

Jiří Kettner, Josef Kautzner et al.
Druhé, doplněné a přepracované vydání

Druhé, doplněné vydání klinicky zaměřené publikace, která je praktickým návodem pro diagnostiku, doporučená vyšetření a léčbu všech nejčastějších akutních kardiovaskulárních onemocnění, a to od zvládnutí akutní fáze po jejich definitivní řešení. Strukturované postupy vycházejí především z existujících doporučení Evropské kardiologické společnosti a současně z každodenních vlastních zkušeností pracoviště. Kniha dále obsahuje i návody k provedení nezbytných výkonů u nemocných s akutním kardiovaskulárním problémem, přehled nejpoužívanějších léků a přehled současných evropských doporučení pro jednotlivá kardiovaskulární onemocnění.

V novém vydání je přepracována a doplněna řada kapitol včetně obrazové dokumentace. Objevují se i zcela nové kapitoly jako je Elektrokardiografická diferenciální diagnostika arytmií, Náhlá srdeční smrt nebo Základy umělé výživy v kardiologické intenzívní péči. I druhé vydání Akutní kardiologie si zachová kapesní formát s heslovitým uspořádáním textu a důrazem na přehledná schémata, tabulky a obrazovou dokumentaci s cílem rychlé orientace při řešení akutních kardiovaskulárních stavů.

Kardiologie

Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart et al.

Tato učebnice kardiologie vychází z unikátní interaktivní kardiologické výukové platformy, která je dostupná na www.ecardio.cz. „Zásadní motivací byl požadavek studentů lékařských fakult a mladých lékařů v přípravě ke kardiologické atestaci vytvořit moderně koncipovanou elektronickou učebnici, která by obsahovala kompletní pojetí kardiologie jako oboru a která by navíc zahrnovala znalostní testy z jednotlivých kapitol,“ zdůvodnil vydání reprezentativní publikace prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph. D., FESC, MBA.

Kniha v 62 kapitolách pokrývá celou oblast kardiologie. Inovativní je v kardiologii dosud neexistující formát klasické učebnice spojený s interaktivní platformou e-kardio a s flash diskem s rozsáhlou obrazovou dokumentací a s množstvím videosekvencí z praxe. Cílovou skupinou jsou studenti lékařských oborů (pre- i postgraduální úroveň), kardiologové, internisté a další akademičtí pracovníci. „Publikace tohoto formátu vznikala po dobu dvou let, prošla náročným závěrečným hodnocením projektu MŠMT s velmi dobrým výstupem,“ doplnil prof. Táborský.

Obtížně léčitelná hypertenze

Jan Václavík

Druhé, doplněné a přepracované vydání Kniha stručně a čtivě podává lékaři návod, jak postupovat při vyšetřování a léčbě pacientů s těžšími formami hypertenze. Ve druhém vydání knihy, která shrnuje epidemiologii, současné možnosti diagnostiky a farmakologické i nefarmakologické postupy léčby pacientů s obtížně léčitelnou a rezistentní arteriální hypertenzí, je přepracována a aktualizována většina kapitol.

V knize jsou například doplněna nová prevalenční data a údaje o kardiovaskulárním riziku pacientů s rezistentní hypertenzí, nově jsou přepracovány a upraveny kapitoly o hodnocení adherence k léčbě a o OSA, v souladu s novými guidelines jsou aktualizovány kapitoly věnované diagnostice primárního hyperaldosteronismu a feochromocytomu.
Nové informace se čtenář dočte také v kapitole věnované léčbě rezistentní hypertenze, a to jak o nefarmakologických opatřeních, tak i o farmakologické léčbě – byla doplněna kapitola o diuretikách, nová zásadní data ze studie PATHWAY-2 o léčbě rezistentní hypertenze, nová data o eplerenonu, stať o léčbě rezistentní hypertenze u chronických onemocnění ledvin, rozšířena byla kapitola o nové studii věnující se renální denervaci a také ostatní nefarmakologické způsoby léčby.

Kniha je určena především internistům, kardiologům, nefrologům a praktickým lékařům.

Bohatou nabídku odborných publikací představilo nakladatelství Mladá fronta
Účastnice kongresu si prohlížejí nové knihy

Ohodnoťte tento článek!