Na stáži v Norsku

Na přelomu září a října 2014 jsem se zúčastnila jako pedagogický doprovod 8 žákyň Střední zdravotnické školy na Praze 10 odborné stáže v Norsku, která byla realizovaná díky mezinárodnímu projektu ERASMUS+.

Téma projektu znělo „Specifika ošetřovatelské a nutriční péče seniorů v zahraničí“. Projekt byl koncipován jako mezioborový. Stážistky byly rozděleny do dvojic – zdravotnický asistent a ošetřovatel. Každá dvojice pracovala na jednom z oddělení Domu pro seniory ve městě Forde a v domácí péči na základě svých kompetencí.

Důsledně dodržovaná intimita

Stážistky pracovaly na zadaných ošetřovatelských problémech, které v průběhu celé stáže zpracovávaly. Naše postřehy vycházejí z osobních zkušeností, s diskusí s ošetřujícím personálem a rozhovorů s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči pro oblast Sogn og Fjordane. Díky těmto zdrojům jsem získala základní přehled o specificích ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v Norsku. Stejně jako v České republice mají možnost norští senioři využít péči v sociálních zařízeních. Tato péče je zcela hrazena státem. Každý senior bydlí sám ve velmi útulně zařízeném pokoji, kde má kromě lůžka k dispozici sedací soupravu, malou kuchyňskou linku a koupelnu. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny závěsným zařízením, které spojuje jednotlivé místnosti. Obyvatelé nejsou ráno buzeni hromadně, ošetřující personál se přizpůsobuje jejich individuálnímu biorytmu. Zdravotníci velmi striktně dbají na dodržování intimity a důsledně zahalují partie, které právě neošetřují. Při manipulaci se seniory aktivně využívají znalosti z ergonomie, aby šetřili svůj pohybový aparát. Pokud má klient problém s vyprazdňováním, je mu podán dle ordinace čípek a důsledně se sleduje doba jeho účinku. Poté je odveden nebo přesunut pomocí závěsného systému na WC či pojízdný klozet, aby se mohl spontánně vyprázdnit. Na rozdíl od českých zvyklostí pracovníci mnohem méně používají ochranné rukavice při práci. V rámci prevence imobilizačního syndromu se všichni klienti po ranní hygieně přemísťují do jídelny, takže se žádný obyvatel nestravuje na lůžku. K snídani i k obědu mají na výběr z nabízených jídel podle své chuti a potřeby. Personál se snaží potraviny kombinovat tak, aby bylo umožněno pravidelné vyprazdňování.

České stážistky se osvědčily

Velký důraz je kladen na aktivizaci seniorů, ke které využívají různé metody: zpěv, tanec, ruční práce, vycházky do blízkého okolí, na nákup nebo do místního kostela. Za věřícími klienty pravidelně dochází kněz. Rodinní příslušníci, kteří přichází za svými blízkými, mají možnost je kdykoli navštívit a mohou v zařízení i přespat. Pro rodinu klienta, který se nachází v terminálním stadiu, je k dispozici velmi útulně zařízený pokoj, kde s ním mohou nerušeně trávit poslední chvíle jeho života.
Cílem norské sociální péče je, pokud to zdravotní stav dovolí, umožnit lidem vyššího věku být v přirozeném domácím prostředí. To zajišťují pomocí propracovaného systému domácí péče. Pracovníci pravidelně i několikrát za den navštěvují seniory doma a poskytují jim potřebnou péči. U někoho je to zajištění hygieny, kontrola funkčnosti stomie, aplikace léků nebo dopomoc při drobných běžných úkonech. Celkově na mě dům pro seniory působil velmi útulně a přátelsky. Ošetřující týmy byly velmi milé a ochotné odpovídat na naše dotazy. Zároveň staniční sestry velmi chválily naše stážistky za jejich pracovitost, zvídavost, aktivitu a snahu učit se novým poznatkům. Díky naší pracovní stáži mohu konstatovat, že Norsko poskytuje svým seniorům vysokou sociální jistotu.

O autorovi| Mgr. Radka Líbalová, odborná učitelka, SZŠ Ruská, Praha, libalova@szs-ruska.cz

Ohodnoťte tento článek!