Na zkušené v Lipsku

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové získala pro školní rok 2013/2014 grant přidělený agenturou pro vzdělávací programy NAEP. Pro projekt s názvem Leonardo Mobility – Europäische Erfahrungen und Erlebnisse (zkráceně Drei E) byli vybráni studenti 3. ročníku oboru „zdravotnické lyceum“.

Tento studijní obor připravuje žáky pro další studium na vyšších a vysokých školách zaměřených na zdravotnické profese.

Stážisté se pečlivě připravovali

Německá vzdělávací organizace Wisamar Bildungsgesellschaft zprostředkovala odbornou stáž pro 12 studentek a studentů naší školy v několika sociálních zařízeních pro seniory v Lipsku. V průběhu školního roku se zájemci z řad lyceistů připravovali v kurzech německé konverzace a ošetřovatelství se zaměřením na problematiku seniorů, na pomoc při uspokojování jejich základních potřeb a na aktivizaci pomocí cvičení paměti, smyslů a jemné motoriky. Stáž proběhla ve dnech 1.–21. června 2014. Cílem programu bylo získávání zkušeností v multikulturním pracovním prostředí, poskytování základní péče o seniory, jejich aktivizace a komunikace v němčině. Studenti pracovali v domovech pro seniory pod odborným dohledem personálu společně s německými kolegy. Ve volném čase a o víkendech poznávali okolí Lipska, byli na výletě v Berlíně a v Drážďanech. Po celou dobu byl našimi učitelkami zajištěn pedagogický dozor.

Praxe lyceistů a hodnocení stáže

Začátky stáže byly krušné – nové prostředí, mnoho cizích lidí, hovorová němčina s odlišným přízvukem, tolik jiná než ve škole. Studenti měli smíšené pocity, někteří si mysleli, že to nezvládnou, jiným se hned od začátku práce líbila a pochvalovali si milý personál. Další dny se komunikace zlepšovala a postupně si už nikdo nestěžoval. Po úvodním zapracování přibývala studentům další práce, dostávalo se jim na pracovišti větší důvěry. V některých případech si nemohli se svými svěřenci pohovořit vzhledem k jejich onemocnění, ale brzy pochopili, že stačí vlídné slovo, pohlazení či úsměv.
Při závěrečném hodnocení byli všichni ze strany německých kolegů hodnoceni velmi dobře. Na všech pracovištích byli studenti pochváleni za plnění úkolů a hezký přístup ke starším lidem. Sami stážisté se v evaluačním dotazníku vyjádřili o přínosu této akce, uvědomili si, jak důležitá je znalost cizích jazyků, měli možnost vidět a pečovat o seniory a klienty s demencí. Všichni se shodli na tom, že by tuto stáž absolvovali znovu. Kromě získaných zkušeností některým pobyt pomohl i při rozhodování o své profesní budoucnosti a volby dalšího studia.

O autorovi| Bc. Milena Marešová, odborná učitelka, PaedDr. Jaroslava Veselková, Mgr. Miroslava Dlabáčková, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, spoluautoři: studenti VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, obor „zdravotnické lyceum“, milena.mares@seznam.cz

Momentky ze stáže lyceistů v Lipsku

Ohodnoťte tento článek!