Nadace AGEL patronem domu Gloria

Nadace AGEL slavnostně převzala dlouhodobý patronát nad Azylovým domem Gloria, který v Praze na Barrandově pomáhá matkám s dětmi v těžké životní situaci. Nadace spolupracuje s tímto azylovým domem již od počátku roku.

Akce proběhla za účasti kardinála Dominika Duky, ředitele Arcidiecézní charity Praha Jaroslava Němce, předsedkyně dozorčí rady Nadace Dušany Chrenekové a předsedy dozorčí rady akciové společnosti AGEL Ing. Tomáše Chreneka.

„Vážíme si každého daru, ale nabídka dlouhodobého patronátu nás velmi potěšila. Jsme rádi, že můžeme kontinuálně spolupracovat s tak silnou společností,“ řekl během setkání kardinál Duka.

Jak uvedl Tomáš Chrenek, každá pomoc potřebným je důležitá a cenná. Řekl, že čím více Nadace poznávala činnost azylového domu, tím bylo zřejmější, že nejužitečnější bude pomoc dlouhodobá, díky níž se řada investic i aktivit může lépe plánovat a provozovatelé tak získají pro svou záslužnou práci tolik potřebný klid a jistotu. Dušana Chreneková na setkání představila některé aktivity nadace.

„V Nadaci AGEL jsme našli stabilního partnera, který nám pomůže překonat finanční nejistotu plynoucí z jednoletého dotačního systému a z nedostatečné výše provozní dotace,“ ocenil patronát ředitel Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslav Němec.

Hlavním posláním Azylového domu Gloria je pomáhat matkám v životní krizi, kdy ztrácejí střechu nad hlavou, což bývá spojeno i s odebráním dětí do ústavní péče. Ročně poskytne přechodné ubytování přibližně stovce matek a jejich dětem. Nadace AGEL pomáhá potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky již od roku 2011.

Ohodnoťte tento článek!