Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy pro rok 2014

Společný víkend hendikepované mládeže a jejích opatrovníků z organizace Help klub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením.

Jedna z největších firemních nadací v České republice i letos podpoří veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací, měst a obcí. V okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město rozdělí prostřednictvím svých čtyř grantových programů 12 milionů korun.

Nadační podpora se tak soustředí pouze na projekty, které najdou cílovou skupinu v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. Stejně jako v předchozích letech bude podpořena především zdravotní a sociální oblast, zejména pak chráněné dílny, dále rozvoj kultury a regionálních tradic, volnočasové aktivity nebo obnova životního prostředí. Žádosti budou přijímány do 14. února a podávají se elektronicky pomocí systému Grantys (www.grantys.cz).

O podpoře jednotlivých projektů rozhodne na doporučení odborné komise správní rada nadace, výsledky budou známy 22. dubna. Minimální výše podpory není omezena, maximální částky se odvíjejí podle typu grantového programu. Do programu „Pro zdraví“ a „Pro budoucnost“ nabízí až 500 000 Kč, „Pro radost“ 250 000 Kč a v programu „Pro Evropu“ je maximální možná výše příspěvku 100 000 Kč. Podrobnosti grantových výzev nadace zveřejnila na svém webu: www.nadaceokd.cz.

Ohodnoťte tento článek!