Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová: Pacientské organizace by měly zasáhnout do systému

„Zpočátku jsem cítila ze zástupců pacientských organizací nedůvěru. Nyní už mám v tomto okruhu několik ‚známých tváří‘ a hodnotím pozitivně tento výsledek naší společné práce, kdy se komunikace s ministerstvem zdravotnictví zlepšila. Setkání s pacienty jsou pro mě obohacující a přinášejí mi nový pohled na problematiku viděnou ministerskou optikou. Nelze vše vyřešit hned, ale už víme, kudy pokračovat.

Nyní na ministerstvu přicházíme s projektem, v němž chceme pro pacientské organizace zajistit zázemí, kde si najdou dostupné informace a mohou komunikovat navzájem. Půjde o kancelář s počítačem a technickým zázemím. Tam bude možné pořádat fóra a další formy setkávání pacientských organizací.

Dalším bodem projektu bude tvorba systému financování pacientských organizací. Chybí mi, že za tvrdou práci v těchto organizacích nemají její aktéři odpovídající finanční ohodnocení a většinou ji dělají zadarmo. Proto budeme hledat odpovídající model financování, aby nevznikala každoroční nejistota, zda sdružení získají dotaci či jinou formu příspěvku. Dobrým příkladem je Německo, kde je financování pacientských organizací zajištěno na základě zákona. Roli zde sehrává i pacientský ombudsman – jeho status bychom také chtěli v rámci projektu zřídit a tím přímo napojit pacientské organizace na legislativní proces. Pacientský ombudsman by byl součástí parlamentu a chtěli bychom, aby pacient měl možnost rozhodovat a měl tuto možnost stanovenou zákonem.

Rádi bychom rovněž navázali spolupráci s univerzitním prostředím. Protože stále nalézáme problematické body v komunikaci mezi pacienty a lékaři, měl by ve spolupráci s Karlovou univerzitou vzniknout volitelný předmět, který by se měl zabývat právě komunikací mezi pacientem a lékařem. Ministerstvo zdravotnictví také připravilo základní manuál práv pacientů,“ uvedla Lenka Teska Arnoštová.

Ohodnoťte tento článek!