Naším cílem je spolupráce s nejlepšími v oboru

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček pro náš časopis objasňuje specifika iniciativy Transparentní spolupráce, která si stanovuje za úkol zprůhlednit finanční toky mezi farmaceutickými společnostmi a s nimi spolupracujícími lékaři.

Proč se AIFP rozhodla přistoupit k iniciativě Transparentní spolupráce?

AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb (obdobně jako je tomu již nyní ve Francii či Holandsku).

Někteří lékaři se obávají, že jejich spolupráce s farmaceutickým průmyslem může být veřejností vnímána jako „práce bokem“. Jak se AIFP podílí na změně tohoto mínění ve společnosti?

Práce bokem je neoprávněný výdělek a jako takový je předmětem šedé ekonomiky. Předmětem spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a lékaři je poskytování vysoce odborných služeb na základě transparentních písemných smluv. Samotnému uvedení projektu Transparentní spolupráce v České republice předcházelo několik kroků, které výrazně přispěly ke zpřehlednění a kultivaci prostředí zdravotnictví. Kdybychom šli do historie, v roce 1993 byl přijatý Etický kodex AIFP, v roce 2008 vznikla společná deklarace ČLS JEP a AIFP, od roku 2011 je zveřejňovaná a pravidelně aktualizovaná databáze lékařských kongresů. Rokem 2013 začínala certifikace obchodních reprezentantů inovativních farmaceutických firem. Iniciativa Transparentní spolupráce tak navazuje na aktivity, které AIFP realizuje již od roku 1993.

Nemáte informace, že by lékaři kvůli iniciativě Transparentní spolupráce mohli od spolupráce s farmaceutickými firmami odstupovat?

Iniciativa Transparentní spolupráce v žádném případě není zaměřena proti spolupracujícím lékařům, ale naopak v jejich prospěch. AIFP si je plně vědoma důležitosti zkušených odborníků pro úspěšnou spolupráci s farmaceutickým průmyslem nejen při vývoji inovativních léků. Naším cílem je spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru a všem lékařům, kteří mají o iniciativě pochybnosti, ochotně objasníme všechny doplňující dotazy. Očekáváme, že chování lékaře, který nezveřejní svou spolupráci s farmaceutickým průmyslem, bude v budoucnu podezřelé a nepřijatelné.

Jak se mohou lékaři spolehnout na to, že o nich zveřejněné informace nebudou zneužity?

V rámci projektu nebudou citlivé osobní údaje zpracovávány. Projekt zahrnuje pouze jméno, příjmení, místo pracoviště a číslo profesní komory. V žádném případě nebudou shromažďována data o bydlišti, rodném čísle či majetkových poměrech. Ochrana osobních údajů zdravotnických odborníků bude zajištěna při sepisování smlouvy, která bude muset obsahovat doložku souhlasu s poskytováním a zveřejňováním osobních údajů včetně plateb od farmaceutických společností. V případě, že zdravotnický odborník neudělí souhlas se zveřejňováním těchto údajů, nebude možné tyto údaje zveřejnit.

Ředitel AIFP Jakub Dvořáček: „Věříme, že projekt Transparentní spolupráce přispěje ke kultivaci zdravotnictví v České republice.“

Ohodnoťte tento článek!