Následná intenzivní péče

V edici Postgraduální medicína vydala Mladá fronta reprezentativní publikaci autorek doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc., a Mgr. Soni Hájkové, MSc. Následná intenzivní péče.

Pojem následná intenzivní péče (NIP) přinesl do našeho povědomí zákon 372/2011 Sb., který poprvé stanovil, že kromě tradičně vnímané akutní péče existuje také specifická forma intenzivní ošetřovatelské péče, jež posléze může přejít do formy dlouhodobé (DIOP). Cílem následné péče je přinejmenším stabilizovat pacienta, lépe však zlepšit jeho stav, a to za pomoci všech forem rehabilitace, fyzioterapie a stimulace.

Více než 600stránková publikace shrnuje dvacetileté zkušenosti obou autorek. Dokládá, že vznik NIP a DIOP odráží vývoj medicíny a změny jejího přístupu ke kriticky nemocným pacientům. Lékaři musejí čelit novým výzvám: medicínským, organizačním, etickým i sociálním. Autorky pojmy následné péče charakterizují a popisují fenotyp i možnou prognózu příslušných pacientů.
Poukazují na nutnost individuálního přístupu. V hodnocení klinického stavu hraje klíčovou roli čas – dlouhodobost procesu. A to i v přístupu k pacientovi, který nepřestává být svébytnou jednotkou. Kniha se dále věnuje všem základním odborným postupům, včetně hodnocení klinického stavu. Doc. Drábková a Mgr. Hájková neopominuly ani propedeutické otázky pojící se s invazivními výkony.

Kniha Následná intenzivní péče je ojedinělým počinem, který téma zpracovává komplexně, s cílem předat čtenářům bohaté mnohaleté praktické zkušenosti.

Ohodnoťte tento článek!