Návrat do práce po rodičovské dovolené

Před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pak jsem odešla na mateřskou s prvním dítětem. Když byly synovi dva roky, narodila se ještě dcera, doma jsem byla celkem 5 let. Půl roku před skončením rodičovské dovolené jsem písemně informovala zaměstnavatele o svém úmyslu vrátit se do práce s tím, že bych se ráda dohodla na termínu návratu. Na personálním oddělení mě odkázali na osobní schůzku po datu předpokládaného termínu nástupu a na ní mi sdělili, že na původní místo už se mnou nepočítají. Nabídli mi místo sestry v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo si prý mám hledat práci jinde. Je takový postup správný?

odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li dvě nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni nebo zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. V době čerpání rodičovské dovolené požívá zaměstnankyně či zaměstnanec ochrany před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené, kterou čerpal v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště. Není-li to možné, protože původní práce odpadla nebo jeho pracoviště bylo zrušeno, zařadí jej zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. Ochrana tohoto zaměstnance je tedy stejná jako v případě zaměstnankyně nastupující do práce po mateřské dovolené.

Odlišná je však situace v případě, kdy se z rodičovské dovolené vrací zaměstnankyně (zaměstnanec), kteří ji čerpali po dobu delší, než je rozsah doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. V takovém případě je zaměstnavatel povinen „pouze“ přidělovat práci podle pracovní smlouvy, tedy nemusí se jednat o stejné místo, ale musí se jednat o práci v souladu s pracovní smlouvou.

Ke zcela konkrétní odpovědi by bylo potřeba znát důvody, proč zaměstnavatel s tazatelkou „nepočítá“ na původní místo. Pokud její původní práce sestry na ARO odpadla nebo bylo její pracoviště zrušeno, měl by ji zaměstnavatel zařadit podle pracovní smlouvy, tj. popřípadě i jako sestru v léčebně dlouhodobě nemocných. V ostatních případech by měl zaměstnavatel tazatelku zařadit na její původní práci a pracoviště.

Ohodnoťte tento článek!