Návrat po rodičovské dovolené

V září mi končí rodičovská dovolená s druhým dítětem.
Zaměstnavatel mi při odchodu na mateřskou říkal, že mě po návratu bude potřebovat zase na celý úvazek. Pracovala jsem ráno od šesti hodin, což si dnes vůbec nedovedu představit, školka i škola jsou ve vedlejší obci (12 km od nás). Manžel pracuje ve směnném provozu, obě babičky jsou zaměstnané. Mám obavy, že to organizačně nezvládneme. Existuje nějaká možnost úpravy pracovní doby tak, abych mohla všechno stihnout?

Existují určité teoretické možnosti, jak lze skloubit rodinný život s tím pracovním. Je však otázkou, do jaké míry lze tyto možnosti propojit s vaším zaměstnavatelem.

Pracovní doba se dá upravovat

Možnosti práce na zkrácený úvazek ovlivňuje řada faktorů na straně zaměstnavatele (např. velikost firmy, provoz a její chod), charakter regionu (např. dopravní dostupnost, množství pracovních míst, provázanost dalších služeb) i faktorů na straně zaměstnance (např. možnosti rodiny, rozpočet i rodinné priority).
Nejčastěji se v praxi aplikují zkrácené pracovní úvazky ve výši od 0,1 do 0,9 úvazku. Zaměstnavatelé často vyžadují čtvrtinově zkrácené úvazky – 0,25, 0,5 či 0,75 úvazek. Český trh je v tomto ohledu opět dosti konzervativní. Možností je kupříkladu nerovnoměrně upravená pracovní doba, kdy si lze pracovní dobu nakumulovat do menšího počtu dní, což lze udělat i u zkráceného pracovního úvazku. Další možností je tzv. flexibilní pracovní doba, kdy si se zaměstnavatelem dohodnete určité časové rámce začátků a konců pracovního dne, které si pak upravujete podle aktuální potřeby. Někteří zaměstnavatelé umožňují i tzv. home office (práci z domova), nejčastěji v kombinaci s prací ve firmě. Existuje i možnost sdíleného pracovního místa, kdy jedno pracovní místo zajišťují dvě, někdy i více osob. Zde je však nutná spolupráce všech pracovníků, kteří místo sdílí, aby byl tento typ pracovního místa výhodný i pro zaměstnavatele. Informace můžete získat například u vašeho úřadu práce (http: portal.mpsv.cz/upcr), na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz), ale i v mateřském centru (http://www.materskacentra.cz/kontakty/) a podobných organizacích, jako je třeba Společnost pro zdravé rodičovství (APERIO, www.aperio.cz). Na těchto stránkách se také dozvíte, zda v místě vašeho bydliště či ve vašem regionu právě neprobíhají projekty, které podporují rodiče a zaměstnavatele a které také ukazují možnosti jak efektivně sladit rodinný a profesní život. Tyto projekty zvyšují celkovou informovanost v této oblasti. Obvykle také zahrnují poradenství určené zaměstnancům i zaměstnavatelům (pomoc při hledání práce, vyjednávání se zaměstnavateli), často pomáhají vytvářet prostředí pro návrat rodičů do zaměstnání – vytváření vhodných pracovních pozic a míst. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost několik projektů na toto téma podpořilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě výše uvedených možností je třeba se poohlédnout také po určitých alternativách k běžným školkám, jako jsou třeba firemní.
Konkrétní možnosti na trhu práce po návratu z rodičovské dovolené je ale třeba hledat v místě bydliště či pracoviště.

O autorovi| odpovídá Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!