Návštěva „šikmého kostela“ i zábava s kapelou

Výměna zkušeností s prevencí i léčbou rakoviny v různých státech a především relaxace a odreagování od starostí byla v Karviné na programu pro onkologické pacientky.

9. června se tu setkalo 90 žen s onkologickou diagnózou z Česka, Polska a Slovenska. „Společné akce s pacienty ze zahraniční přispívají k větší informovanosti o způsobu léčby, sociálních aspektech, prevenci. Působí na lidi pozitivně a příjemně, a co je nejdůležitější, podporují dobrou psychickou pohodu i relaxaci,“ popsala ředitelka pořadatelské obecně prospěšné společnosti ONKO pomoc Karviná Blažena Monczková. Dámy měly na programu mimo jiné prohlídku kostela sv. Petra z Alkantary známého jako „šikmý kostel“, který v důsledku dobývání uhlí poklesl o 37 metrů. Následovala exkurze v karvinském zámku, procházka lázeňským parkem a po společném obědě program připravený karvinskými talentovanými dětmi a volná zábava s kapelou. Všichni se bavili, program se líbil účastníkům bez rozdílu národností a generací. Akce mohla proběhnout díky finanční pomoci Nadace ČEZ, společnosti Gascontrol a města Karviná.

Ohodnoťte tento článek!