Názory na poskytování domácí péče o umírající

Reakce na rozhovor s ředitelem mobilního hospice Cesta domů Mgr. Markem Uhlířem (viz „Když hospic platí transfuze“, Zdravotnictví a medicína č. 2/2015).

Agentury jsou schopny zajistit veškerou péči o umírající

Nemohu souhlasit s panem ředitelem Mgr. Markem Uhlířem. Jsme agentura domácí zdravotní péče, která působí ve Středočeském kraji již od roku 1991, máme nyní 38 kvalifikovaných sester a zajišťujeme také péči o klienty v terminálním stadiu na základě indikace lékaře. Signální kód máme nasmlouván se všemi zdravotními pojišťovnami bez problému, doložíme vzdělání sester, materiálně technické vybavení agentury. Sestry umí manipulovat s lineárními dávkovači, odsávačkami, máme polohovací postele, veškerý potřebný materiál, běžně zajišťujeme infuze, jsme velmi dobře odborně vybaveni. Sestry se stále vzdělávají. Dle indikace lékaře zajišťujeme péči odpoledne, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, o svátcích. Pan ředitel má zcela mylné informace, že agentury domácí péče nemohou zajišťovat specializovanou paliativní péči. Tato péče je propojena se sociální péčí, kterou zajišťují sociální pracovnice dle zákona č. 108, a komplexně je klientům péče zajištěna až do poslední chvíle jejich života, včetně péče o tělo zemřelého. Spolupracujeme s lékaři léčby bolesti a paliativní medicíny. Víme, že ne všechny agentury jsou vybaveny na tuto péči, ale převážná většina určitě ano. Domácí péče byla vždy daleko levnější než pobyt v nemocnici. Agentury jsou schopny zajistit péči o klienty v terminálním stadiu a zajistit veškerou odbornou péči.

O autorovi| Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice

Ohodnoťte tento článek!