Neberte si své orgány do nebe

Transplantační centra se potýkají s nedostatkem orgánů od živých i zemřelých dárců. Někdy rodiny potenciálních dárců nevydávají souhlas k odběru kvůli náboženské víře.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), jehož součástí je i naše největší transplantační pracoviště, spustil na konci října kampaň, jejíž součástí byla i konference „Víra a dárcovství“. Rozhodně ne náhodou právě nad touto konferencí převzal záštitu kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. Spolu s ním vystoupil přednosta Transplantcentra IKEM MUDr. Pavel Trunečka, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., a doc. MUDr. Eva Pokorná z oddělení odběru orgánů a transplantačních databází IKEM.

Jako jsem měl rád já vás

Sílu a odvahu mluvit o jednom z nejtěžších rozhodnutí svého života našli také rodiče, kteří o své dítě přišli v lednu letošního roku. Souhlas s odběrem orgánů mohli – a nemuseli – dát, protože jejich chlapci bylo pouhých dvanáct let. V České republice sice existuje předpokládaný souhlas s dárcovstvím orgánů, přesto mnohdy rodiny zemřelých dárců odběr odmítají.
V některých případech tyto rodiny udávají jako důvod víru. Ve skutečnosti ale většina kultur i náboženství darování orgánů chápe jako akt lásky k bližnímu a tuto aktivitu podporuje. Zcela jistě je tomu tak u křesťanství. „Když se Ježíš loučil se svými učedníky na večeřadle, řekl jim, že jim dává jenom jednu normu: ‚Jako jsem měl rád já vás, tak se mějte vy navzájem rádi.‘ Největší lásku dává ten, kdo dává život za své přátele. A dárci darují část sebe. Tou druhou podobou je cosi platného pro všechna náboženství a kultury – co chceš, aby ostatní činili tobě, čiň ty jim,“ připomněl kardinál Duka.

Dárcovská kritéria se rozšiřují

V posledních deseti letech se počet zemřelých dárců orgánů pohybuje kolem 200 za rok (v IKEM okolo 100). Dárcovský potenciál v České republice je ovšem mnohem vyšší, není však zcela využíván. I proto čeští lékaři rozšiřují stejně jako ve světě dárcovská kritéria. „V Česku už prakticky nemáme věkovou hranici pro dárce orgánů. Není výjimkou, že se jimi stanou i lidé mezi sedmdesáti a osmdesáti lety, nevylučujeme ani nemocné s hypertenzí, diabetem nebo po cévních mozkových příhodách. U nich je ale nutné dělat mnohem složitější vyšetření, aby byla zajištěna správná funkce darovaných orgánů,“ uvedla docentka Pokorná.
Velmi náročná je i sama organizace a koordinace odběrů orgánů. Od první informace o možném dárci k dokončení organizačně nekomplikovaného odběru orgánů uplyne v průměru pouhých 12 hodin. Na počátku stojí intenzivista dárcovské nemocnice a koordinátor transplantačního centra, nicméně do odběru bývá zapojeno více než 80 lidí a vykonáno v souvislosti s ním bývá přes 400 telefonních hovorů.

Štěpy i nepříbuzní dárci

V IKEM už do konce letošního října lékaři provedli více transplantací jater než v celém minulém roce. Důvodem ale není vzrůstající počet běžných dárců, naopak. Jejich počet stagnuje či mírně klesá. V některých případech je naštěstí možné celý orgán nahradit štěpem z něj, typicky u transplantace jater. O jeden orgán se tak podělí dva pacienti, ať už dospělí nebo dětští. To je jedna z možností, jak lékaři IKEM bojují s nedostatkem dárců. „Na nový orgán v Česku nyní aktuálně čeká zhruba 1 100 pacientů, nejvíce na novou ledvinu, poté na srdce a játra. Počty orgánů od zemřelých dárců ale zdaleka nedokážou pomoci všem nemocným. Proto chirurgové i internisté v IKEM stále hledají nové možnosti jak nemocným pomoci,“ vysvětlil situaci MUDr. Trunečka.
V programu transplantací ledvin hledají nefrologové možnosti, jak rozšířit dárcovský pool o živé dárce. „Zatímco dříve se pro darování ledviny svému blízkému rozhodli hlavně příbuzní jako rodiče, sourozenci nebo třeba bratranci či sestřenice, nyní mohou ledvinu darovat i manželé, druh či družka nebo i přátelé. Transplantujeme i dvojice, které nemají stejnou krevní skupinu. Snažíme se pomoci tam, kde to medicína a etická pravidla umožní,“ řekl profesor Viklický.

Tab. 1 Čekací listina na transplantace orgánů v ČR ke dni 1. 1. 2014,
n=1102

Ledvina 747
Srdce 114
Játra 83
Plíce 57
Pankreas samostatný a v kombinaci s ledvinou 86
L. ostrůvky 13
Uvedeni čekatelé v aktivním pořadí a dočasně vyřazení

Tab. 2 Pacienti žijící po
transplantaci orgánů v České
republice k 31. 12. 2013

IKEM celá ČR
Ledvina 2336 4287
Srdce 449 683
Játra 750 1094
Plíce 1 82
Pankreas 257 257
CELKEM 3793 6403

Zemřelí dárci orgánů na 1 milion obyvatel v roce 2013

Ohodnoťte tento článek!