Nedostatek lékařů a sester? Máme, ale dovedeme jej řešit

Časopis Zdravotnictví a medicína oslovil několik ředitelů rozmanitého spektra zdravotnických zařízení s otázkami týkajícími se problematiky chybějícího zdravotnického personálu a řešení, která se jim osvědčují.

Položili jsme jim tyto otázky:

1. Řeší vaše nemocnice nedostatek lékařů?
2. Pokud ano, jde spíše o akutní, nebo dlouhodobý stav?
3. Lze dlouhodobý nedostatek lékařů spojovat s některou konkrétní odborností?
4. Nabízíte lékařům nějaké speciální pobídky, aby se pro vaši nemocnici rozhodli?
5. Jak řešíte nedostatek všeobecných sester? Nedostává se vám i jiných nelékařských profesí (dětská sestra, zdravotnický asistent)?
6. Musela nemocnice za vašeho vedení přistoupit k organizačním změnám kvůli nedostatku zdravotníků?

Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. Pouze v individuálních případech, chybí spíše lékaři pro vykonávání lékařské pohotovostní služby, vzhledem k limitu práce přesčas pouze 416 hodin ročně. 3. Obecně není příliš velký zájem o práci na všeobecných (interních) urgentních příjmech. 4. Pro lékaře máme až na náborový příspěvek připraveny stejné benefity jako v případě sester. Důležitější roli ovšem může hrát zázemí velké fakultní nemocnice a provázanost na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Lékaři tedy mají možnost věnovat se vědě a výzkumu a být zapojeni do grantových projektů. Pro lékaře – studenty Ph. D. studia na 1. LF UK – nabízíme možnost zařazení do tzv. MD/PHD programu. Po zařazení do tohoto programu nabízí VFN studentovi vedle prezenční formy studia Ph. D. i zaměstnání na částečný úvazek a po zdárném dokončení studia pak možnost dále pokračovat v práci v naší nemocnici. Pro lékaře, ale i pro všeobecné ses try, může roli hrát také to, že v mnoha odbornostech patříme mezi špičku nejen v ČR. 5. Pro sestry máme připravenou celou škálu benefitů – od náborového příspěvku přes možnost velmi levného ubytování v centru Prahy, týden volna navíc, jazykové kurzy až po vlastní mateřskou školu. Důležitou součást představuje i možnost profesního vzdělávání, které je u nás velmi propracované. Chybí i zdravotničtí asistenti a především radiologičtí asistenti. 6. V některých případech jsme museli uzavřít některá oddělení, případně jednotlivá lůžka. Týká se především interních oborů, jedno oddělení je například delší dobu uzavřeno na I. interní klinice – klinice hematologie. ??????????

MUDr. Karel Lukeš, MBA, ředitel, Nemocnice Podlesí v Třinci

1. Nemocnice Podlesí, a. s., nemůže říci, že neřeší nedostatek lékařů, ale není nucena řešit nedostatek lékařů strukturálními či provozními změnami. Fluktuace zaměstnanců je jev, který se v nějaké míře vyskytuje v každé pracovní společnosti. Získání náhrady za případného odcházejícího lékaře není snadné, ale řešit se dá. Zároveň ale – bohužel – není nemocnice nucena řešit nadbytek lékařů. Situace na trhu práce lékařů je v celé republice stejná. 2. Tento stav je bohužel dlouhodobým trendem s multifaktoriální příčinou. Délka a náročnost studia, náročnost a komplikovanost postgraduálního vzdělávání, pracovní vypětí, zatížení, expozice forenzní odpovědnosti, odměňování dané nastavením systému a omezené možnosti zaměstnavatelů jsou těmi nejdůležitějšími. 3. Lékařství je obecně multidisciplinární odvětví, ve kterém lze nalézt z hlediska osobního pohledu jednotlivce atraktivnější či méně atraktivní obory. Proto se oborová diverzita nedostatku určitě dá vysledovat. 4. Věřím, že nabízíme lékařům to nejatraktivnější. Možnost práce v komunikačně otevřeném prostředí, dobrém kolektivu a atmosféře, možnost edukace a zejména seberealizace při poskytování nejmodernějších léčebných metod, které jsou na světě k dispozici. 5. U sester je situace velmi podobná jako u lékařů. Protože sester je však 4x více než lékařů, je tento problém 4x větší, nebo někdy 4x menší. 6. V tomto směru Nemocnice Podlesí, a. s., nebyla nucena řešit situaci na trhu práce ve zdravotnictví tímto způsobem. A budeme dělat maximum pro to, aby se tak nestalo. ??????????

Mgr. Šárka Češková Snížková, MBA, HR ředitelka, Euroclinicum

1. Ano řešíme, asi jako jakékoli zdravotnické zařízení v České republice. EUC je ale dominantně ambulantní zařízení. 2. Jde o dlouhodobý stav – když se nám podaří nějaké lékaře sehnat, řešíme vzápětí odchody jiných, například do soukromých ambulancí a podobně. Jsou ale obory, ve kterých máme stabilní a rostoucí tým. 3. Nejvíce nás trápí nedostatek praktických lékařů pro dospělé, ale i těch pro děti a dorost. Další velký nedostatek je u biochemiků. Dá se však říct, že nám chybí napříč holdingem všechny odbornosti. 4. Samozřejmě, musíme být konkurenceschopní a zároveň věříme, že náplň práce se postupně mění a stává atraktivnější. 5. Sestry nám tolik nechybí, máme především ambulantní provozy, které mají pravidelnou, jednosměnnou pracovní dobu, což je pro sestry velkým benefitem. Chybí nám fyzioterapeuti. 6. Ano, musela. Ale změny, které jsme provedli, jsme provedli proto, abychom směřovali k podpoře dlouhodobé perspektivy nemocnice. ??????????

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva, Nemocnice Strakonice, a. s.

1. Ano, v některých odbornostech. 2. Jde o již delší dobu trvající a ovšem podle odborností různě se vyskytující stav. 3. Je to různé, nyní ovšem se nedostává internistů a dětských lékařů. 4. Cílíme na absolventy, organizujeme pro ně vzdělávací akce v rámci Jihočeského nemocničního holdingu. Jinak k dalším benefitům patří týden dovolené navíc, životní spoření, rekreační možnosti, kvalifikační vzdělávání zdarma, finanční hodnocení. 5. Všeobecné sestry! 6. Ne. ??????????

MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva, Uherskohradišťská nemocnice, a. s.

Uherskohradišťská nemocnice zatím stran personálního vybavení splňuje požadavky zdravotních pojišťoven. Ale to neznamená, že nemáme potřebu v určitých kategoriích tyto počty navýšit – i u nás to může být v budoucnu velký problém. Proto se snažíme velmi aktivně kvalitní zdravotnický personál vyhledávat sami už nyní. Navštěvujeme střední, vyšší odborné a vysoké školy, oslovujeme končící studenty, věnujeme se studentům, kteří jsou u nás na praxi. Myslíme si, že jim máme co nabídnout – kromě výborných platových podmínek také kvalitní vzdělávání, odborný růst na akreditovaných pracovištích a mnoho dalších zaměstnaneckých benefitů typu 25 dní dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a podobně. ??????????

Dagmar Dvořáková, viceprezidentka, VAMED Mediterra

1. Nedostatek lékařů je celorepublikový problém, který se v současné době týká většiny zdravotnických zařízení v České republice. Ke zlepšení stavu je zapotřebí komplexní systémové řešení. 2. Nedostatek lékařů trápí české zdravotnictví již delší dobu. 3. Nedostatek lékařů vnímáme napříč celým spektrem lékařských odborností. I proto se snažíme, abychom byli pro uchazeče o práci v našich zdravotnických zařízeních atraktivním zaměstnavatelem. 4. Jednotlivá zdravotnická zařízení společnosti VAMED Mediterra využívají různé pobídky – patří mezi ně například nadstandardní mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity (např. týden dovolené navíc, příspěvek na stravování) nebo podpora dalšího vzdělávání. 5. Abychom v našich zdravotnických zařízeních zajistili odpovídající počet sester, provozujeme tzv. pooling neboli agenturní zaměstnávání sester. Nábor všeobecných sester řešíme ale i inzercí a prezentací našich zdravotnických zařízení na zdravotnických školách. 6. Nedostatek zdravotnického personálu se vždy snažíme řešit s předstihem. K zásadním organizačním změnám jsme proto ve zdravotnických zařízeních skupiny VAMED Mediterra přistoupit nemuseli.

Ohodnoťte tento článek!