Nefrologové pokřtili novou publikaci Obezita a ledviny

Ve dnech 4.–6. června 2018 proběhl v Praze v prostorách Fakulty architektury ČVUT 37. kongres České nefrologické společnosti. Při této příležitosti byla slavnostně pokřtěna i publikace Obezita a ledviny, kterou v edici Aeskulap vydala Mladá fronta.

Třídenní kongres s mezinárodní účastí opět tematicky pokryl všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin po léčbu chronického selhání ledvin. Pořadatelem kongresu byla Česká nefrologická společnost a Česká asociace sester, která garantovala samostatný program sester a techniků.

V rámci kongresu vydavatelství Mladá fronta představila novou publikaci Obezita a ledviny, již slavnostně pokřtila prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Autorem komplexně pojaté monografie je nefrolog a internista prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
a kolektiv autorů, kteří jsou předními odborníky v oborech obezitologie, vnitřního lékařství, histologie, metabolismu a výživy, kardiologie nebo diabetologie. Kniha se například zaměřuje na vliv obezity na renální selhání při jeho akutní i chronické formě, které je léčeno dialýzou nebo transplantací ledviny. Autoři rovněž neopominuli téma léčebných postupů zaměřených na obezitu, a to i v souvislosti se základním onemocněním. V závěru knihy autoři předkládají dietní předpisy a tabulky výživových hodnot u nefrologicky nemocných.

Zleva: Věra Adámková, Veronika Clavel, Vladimír Teplan a Šárka Mašková

Ohodnoťte tento článek!