Nejen lékaři, ale i lékárnici a stomatologové

Prezidenti České lékárnické komory (ČLnK) a České stomatologické komory (ČSK) poslali předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis s žádostí o jeho setkání se všemi třemi ze zákona zřízenými komorami – lékařskou, lékárnickou a stomatologickou. Premiér zatím na výzvu neodpověděl.

Prezident ČLnK Lubomír Chudoba a prezident ČSK Pavel Chrz chtějí projednat problematiku jednotlivých segmentů českého zdravotnictví a její možná řešení. „S ekonomickými problémy se nepotýkají jen některé lékařské odbornosti. Postiženy jsou i další obory včetně lékárenské a stomatologické péče,“ uvedli zástupci dvou komor v dopise a dále premiéra informovali, že v oblasti lékárenství je zásadním problémem zejména nepředvídatelná výše spoluúčasti pacientů, podfinancování a nevyhovující systém odměňování lékárenské péče, ztížení až faktická nedostupnost vybraných léčivých přípravků pro pacienty ve značné části lékáren, ohrožená je také síť lékáren na venkově.
Zubní lékařství jako převážně ambulantní sektor trpí podle prezidentů komor tím, že stát celkově upřednostňuje poskytovatele lůžkových služeb před ambulancemi. „Tento trend se projevuje jak v otázkách úhrad, tak i v další zdravotnické legislativě. Poskytovatelé ambulantní péče jsou přitom platnými a velmi důležitými prvky systému zdravotnictví. Mimo jiné proto, že jsou blíže pacientovi a jejich služby jsou v porovnání se službami lůžkových poskytovatelů nepoměrně levnější. Situaci zubních lékařů dále komplikuje paušalizující přístup státu, který nejenže nechápe specifika zubní péče, ale často na existenci zubních lékařů doslova zapomíná,“ vysvětlili prezidenti komor Bohuslavu Sobotkovi, kterému chtějí předložit detailní řešení.

Ohodnoťte tento článek!