Nejen úspora, ale i transparentní hospodaření

O centralizovaném nakupování se pro redakci Zdravotnictví a medicína vyjádřil náměstek pro ekonomiku David Kotris, do jehož gesce hromadné nákupy pro přímo řízené organizace na ministerstvu zdravotnictví spadají.

Opravdu očekáváte tak velikou úsporu, jak si ministerstvo slibuje?

Ano, očekáváme významnou úsporu. Na centrálním nákupu rychloobrátkových komodit, respektive komodit, které využívají denně všechny nemocnice ve značném počtu, kam patří injekční jehly, injekční stříkačky, filtry pro umělou ventilaci a hrudní drenážní systémy, se shodli všichni aktéři a v této oblasti budou změny, jež centrální nákupy přinášejí, nejsnazší. Je to pilotní projekt. Další a rozsáhlejší úspory očekáváme u ostatních zdravotnických prostředků a léků, které budeme soutěžit v průběhu tohoto roku. Dalším významným přínosem, který očekáváme v rámci centralizace nákupů, je kromě úspory finančních prostředků i zásadní zvýšení transparentnosti při nakládání s prostředky z veřejného zdravotního pojištění u ministerstvem řízených organizací.

Lze nyní alespoň řádově odhadnout možné úspory?

To nechci předjímat.

Kdo je v pracovní skupině, která centrální nákupy připravuje?

Jde o interní skupinu ministerstva zdravotnictví složenou z pracovníků MZ a zkušených odborníků z přímo řízených organizací.

Kdy lze očekávat první nákup léků?

Momentálně čekáme na data z našich přímo řízených organizací, ale do poloviny února bychom chtěli definitivně rozhodnout, kterých léků se centrální nákupy budou týkat.

O jakém množství léků se bavíme?

Jde o desítky, prioritou je však celkový objem finančních výdajů na tyto léky a příležitost pro úspory.

Bude hrát při zadávání zakázky centralizovaného nákupu léků roli pozitivní list VZP?

VZP má v tuto chvíli pozitivní list pouze pro vybrané ATC skupiny léčiv (je na něm jen 18 účinných látek) a pouze pro ambulantní preskripci. Jistě budeme analyzovat jeho využitelnost, ale klíčovou roli hrát nebude, cíle centrálního nákupu zdravotnických prostředků a léčivých přípravků jsou podstatně širší. Co se týče sazebníku VZP pro zdravotnické prostředky, s jeho využitím jako jednoho z podkladů pro centrální nákup rozhodně počítáme. Nicméně pracovní skupina je stále v průběhu práce a její finální výstupy nechci předjímat.

Jakou roli hraje v přípravě centrálního nákupu léků ministerstvo financí? Jedná s ním MZ?

Komunikace probíhá, máme podobnou představu v řadě ohledů, včetně možnosti využití nástroje komoditní burzy.

Ohodnoťte tento článek!